วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่วนใหญ่ (1)

การลงประชามติถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของประชาชนคนอังกฤษเมื่อวานนี้ ทำให้หลายคนสนใจเรื่องการ vote ผมจึงขอเสนอคำว่า majority ซึ่งหมายถึง เสียงส่วนใหญ่ มีหลายวลีเกี่ยวกับ majority ที่ผู้คนใช้พูดกัน อย่างเช่น be in the majority ที่หมายถึง เป็นกลุ่มใหญ่ เช่นบอกว่า Muslims are in the majority in Pattani of Thailand. มุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ในปัตตานีของประเทศไทย

คำที่มักขยาย majority ก็จะเป็นพวก great, vast หรือ overwhelming มีคนถามผมว่า คนไทยส่วนใหญ่ทำอาชีพอะไร? ผมตอบว่า The overwhelming majority of the Thai population are involved in farming. ส่วนใหญ่ของคนไทยเกี่ยวดองหนองยุ่งกับการเกษตร

ผู้อ่านท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับพวกนักวิเคราะห์การเมืองทางวิทยุชอบพูดถึง silent majority ซึ่งหมายถึง เสียงส่วนใหญ่ที่เป็นเสียงเงียบที่ยังไม่แสดงตัวตนว่าอยู่ฝ่ายไหน

The majority of+นามพหูพจน์+ กริยาพหูพจน์ ฝรั่งถามผู้อำนวยการท่านหนึ่งของโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีว่า คนไข้ส่วนใหญ่ของท่านเป็นใคร? ผอ.ตอบว่า The vast majority of patients are elderly. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นผู้สูงอายุ

ชนะเลือกตั้งได้เสียงส่วนใหญ่จำนวนเท่าไร เราก็มักจะใช้ win by a majority+ จำนวนที่ชนะ เช่นบอกว่า M P Gaston won by a majority of 58,000. ส.ส.แกสตันชนะโดยได้เสียงส่วนใหญ่มากถึง 58,000.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

23 มิ.ย. 2559 10:56 23 มิ.ย. 2559 10:56 ไทยรัฐ