วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ยูเอ็นเอชซีอาร์” จัดงานวันผู้ลี้ภัยโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก ประจำปี 2559 ซึ่งทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชซีอาร์ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ลี้ภัย และต้องการเผยแพร่สภาพปัญหาของผู้ลี้ภัย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ลี้ภัยที่ต้องอยู่อย่างไม่เป็นอิสระ ถูกทำให้พลัดพรากจากถิ่นที่อยู่โดยการทำร้ายจากความรุนแรงและความขัดแย้งในถิ่นฐานเดิมของตน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงฟ้อนรำพื้นบ้าน และการแสดงที่บ่งบอกให้เห็นถึงปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจนต้องพลัดพรากจากถิ่นฐานของชาวกะเรนนี การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาของเจ้าหน้าที่องค์กรต่างประเทศแต่ละภาคส่วนที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน พร้อมด้วยการแสดงข้อมูลรูปภาพแหล่งที่มาของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาแต่ละถิ่นฐานที่อพยพหนีเข้ามาอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงผู้อพยพทั้ง 4 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้านนายลอเรนโซ ลิโอเนลลี หัวหน้าภาค สนามสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “การจัดงานผู้ลี้ภัยโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงสภาพปัญหาของผู้ลี้ภัย ให้ผู้คนทั่วไปได้หันมาสนใจกับปัญหาของผู้ลี้ภัยด้วยความเคารพต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสมัครใจของผู้ลี้ภัยนั้นจะมีโอกาสน้อยมากในการนำไปสู่การแก้ปัญหา ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการผสมผสานกับท้องถิ่น และการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม จึงเป็นแนวทางที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของผู้ลี้ภัยได้ ดีกว่าการส่งกลับถิ่นฐานเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยจากประเทศไทยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรปแล้วจำนวนนับแสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ลี้ภัยไปจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนกว่า 3 หมื่นคน ขณะที่ทางสหประชาชาติยังได้เน้นการรณรงค์ เรียกร้องให้แต่ละบุคคลทำอะไรสักอย่างสำหรับผู้ ลี้ภัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในแบบของตนเอง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่มีจิตใจที่เอื้ออาทรแก่ผู้ลี้ภัย.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก ประจำปี 2559 ซึ่งทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชซีอาร์... 23 มิ.ย. 2559 09:15 23 มิ.ย. 2559 09:16 ไทยรัฐ