วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย เดือน มิ.ย. 22 ราย

“บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย เดือน มิ.ย. 22 ราย ลดลง 31% เงินลงทุน 491 ล้านบาท ลด 69% ส่วนครึ่งปีแรกอนุญาตแล้ว 179 ราย ลด 14% เงินลงทุน 3,711 ล้านบาท ลด 54% ...

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า การประชุมของคณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าประกอบกิจการในไทยเดือน มิ.ย. 59 จำนวน 22 ราย ลดลง 31% เทียบกับเดือน มิ.ย.58 โดยมีเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ 491 ล้านบาท ลดลง 69% ซึ่งสาเหตุที่เงินทุนลดลงสูงเนื่องจากเดือน มิ.ย.58 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีการจ้างงานคนไทย 273 คน

ส่วนในช่วงครึ่งปีแรก (เดือนม.ค.-มิ.ย.) ปี 59 อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว 179 ราย ลดลง 14% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,711 ล้านบาท ลดลง 54% สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตเดือนมิ.ย.59 ได้แก่ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 5 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 128 ล้านบาท ได้แก่ การรับจ้างผลิตสินค้า บริการให้คำปรึกษาแนะนำ บริการทำการตลาดและส่งเสริมการขาย บริการให้เช่าพื้นที่ และบริการตรวจสอบคุณภาพและเก็บรักษาท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซ โดยส่วนใหญ่เป็น คนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า และคู่ค้า 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 3 ล้านบาท ได้แก่ บริการให้เช่าพื้นที่ลานจอดรถ และพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น, ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน / สำนักงานภูมิภาค 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 19 ล้านบาท เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนให้สำนักงานใหญ่ และเป็นการให้คำแนะนำ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือรวมถึงการหาแหล่งจัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในประเทศไทยในสำนักงานใหญ่ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังได้อนุญาตธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ / คู่สัญญาเอกชน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 301 ล้านบาท ได้แก่ บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งจัดหาตู้รถไฟสำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายระบบ 3จี ให้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และบัลแกเรีย รวมถึงธุรกิจนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง 6 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 40 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน การค้าส่งเม็ดพลาสติกใช้ในการผลิตเปลือกและฝาแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และออสเตรเลีย.

“บอร์ดต่างด้าว” ไฟเขียวต่างชาติลงทุนไทย เดือน มิ.ย. 22 ราย ลดลง 31% เงินลงทุน 491 ล้านบาท ลด 69% ส่วนครึ่งปีแรกอนุญาตแล้ว 179 ราย ลด 14% เงินลงทุน 3,711 ล้านบาท ลด 54% ... 23 มิ.ย. 2559 02:19 23 มิ.ย. 2559 06:00 ไทยรัฐ