วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศูนย์พิทักษ์ฯ จับตากฤษฎีกาวินิจฉัย ปมที่มาเสนอชื่อ 'สมเด็จพระสังฆราช'

ศูนย์พิทักษ์ฯ จับตากฤษฎีกาวินิจฉัย ปมที่มาเสนอชื่อ 'สมเด็จพระสังฆราช'

  • Share:

'เจ้าคุณประสาร' เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ จับตาคณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยประเด็นที่มาการเสนอชื่อ 'สมเด็จพระสังฆราช' ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ในระหว่างการพิจารณาตีความมาตรา 7 การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ว่า คณะสงฆ์ห่วงใยการตีความมาตราดังกล่าว เนื่องจากเจตนาของผู้ยื่นให้ตีความนั้น มีความชัดเจนที่ต้องการตีความทางด้านกฎหมาย เพื่อให้มีปัญหาและให้เกิดความขัดแย้งภายใน โดยไม่ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ และจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมา

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็เริ่มต้นจากมหาเถรสมาคม(มส.) หากจะให้นายกรัฐมนตรี มาเสนอนาม สมเด็จพระราชาคณะ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่สำคัญนายกฯ จะรู้ได้อย่างไรว่า สมเด็จพระราชาคณะรูปไหน ปฏิบัติศาสนกิจเช่นไร เรื่องนี้เป็นเรื่องการปกครองภายในคณะสงฆ์ ไม่คิดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะรับเรื่องแล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ ดังนั้น เครือข่ายชาวพุทธได้หารือกันแล้วว่า จะรอคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา หากวินิจฉัยออกมาตามเจตนารมณ์เดิมของกฎหมาย ทางรัฐบาลก็ควรเร่งดำเนินการต่อ แต่หากคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยออกมาว่าเห็นตามผู้ยื่น จะเกิดปัญหาใหญ่ในคณะสงฆ์อย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้