วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้พิพากษาศาลนางรอง ส่งเสริมคู่เจรจาไกล่เกลี่ย ยุติข้อพิพาท

ผู้พิพากษาศาลนางรอง ส่งเสริมคู่เจรจาไกล่เกลี่ย ยุติข้อพิพาท

  • Share:

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเพื่อให้คู่เจรจายุติข้อพิพาท รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม สร้างสัมพันธ์อันดีต่อคู่ความสามารถระงับข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง พร้อมด้วย นางสาว กัลยณัฎฐ์ พัศภัคชญช์ ผู้พิพากษา นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอนางรอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประนีประนอมประจำศาล นักเรียนกว่า 150 คน ร่วมเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

นายอาทิตย์ เผย ศาลยุติธรรมมีนโยบาย ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลเพื่อให้คู่เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยมีผู้ประนีประนอมทั้งที่เป็นบุคลากรในศาลและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยเหลือคู่ความให้สามารถเจรจากันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล

"สร้างสัมพันธ์อันดีต่อคู่ความสามารถระงับข้อพิพาท รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและยุติข้อพิพาทให้แก่คู่ความ ซึ่งศาลจังหวัดนางรองมีผู้มาใช้บริการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ พร้อมส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนให้นำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อครอบครัวและชุมชน การจัดงานในวันนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีทางเลือกในการยุติข้อพิพาท อำนวยความยุติธรรม ก่อให้เกิดความปรองดองโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" นายอาทิตย์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้