วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอื้อฟื้นตัวเศรษฐกิจ ตามคาด! กนง.คงดอกเบี้ย 1.50%

กนง.ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตามเดิม เผยเพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ขณะที่ เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกรอบเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. กล่าวว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยการประชุมครั้งนี้ กรรมการ 1 ราย ลาประชุม ซึ่งการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่า แนวโน้มเศรษฐกิจยังฟื้นตัวต่อเนื่องและเงินเฟ้อ จะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ่งหลังของปีตามคาด ในขณะที่ภาวะการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย และเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้

สำหรับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องนั้น ได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี ขณะที่ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ตามคาด แต่การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวในระดับต่ำ ส่วนการส่งออกสินค้ายังคงหดตัวตามเศรษฐกิจเอเชียที่ชะลอลงมากกว่าคาด ในภาพรวมแรงส่งของอุปสงค์ ในประเทศและการท่องเที่ยวช่วยชดเชยการส่งออกสินค้าที่ปรับลดลง ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว ในอัตราที่เท่ากับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน

นายจาตุรงค์ กล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ยังมีอยู่จากเศรษฐกิจคู่ค้าที่อาจขยายตัวต่ำกว่าคาด และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ยังเปราะบาง อย่างไรก็ดี ความกังวลด้านภัยแล้งลดลง และราคาสินค้าเกษตรบางรายการเริ่มปรับดีขึ้น ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนพฤษภาคมที่ปรับเป็นบวกมากขึ้น จากราคาพลังงานและอาหารสดที่เร่งขึ้น และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เริ่มปรับสูงขึ้นเล็กน้อย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะปรับสูงขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงครึ่งหลังของปี

ทั้งนี้ ภาวะการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลาย และเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จากอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่อยู่ในระดับต่ำ การระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจและสินเชื่อภาคครัวเรือนยังขยายตัวได้ แม้ธุรกิจบางกลุ่มยังมีข้อจำกัดในการได้รับสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม กนง.เห็นว่ายังคงต้องติดตามความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) จากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน

นายจาตุรงค์ กล่าวอีกว่า กนง.เห็นว่าการรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย (policy space) ยังเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในระยะต่อไป ซึ่งนโยบายการเงินก็ควรอยู่ในระดับผ่อนปรนต่อเนื่อง และพร้อมที่จะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ภาวะการเงินโดยรวมเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพการเงินของประเทศ

กนง.ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตามเดิม เผยเพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ขณะที่ เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามกรอบเป้าหมาย 22 มิ.ย. 2559 15:20 22 มิ.ย. 2559 16:28 ไทยรัฐ