ข่าว

วิดีโอ

หัวใจวาย “เงียบ” มีน้อยกว่าธรรมดา

ศูนย์โรคหัวใจแห่งเวค ฟอเรสต์ แบบติสท์ ของอเมริกาได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่า อาการโรคหัวใจวายนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเกิดอาการปวด อย่างเช่น การปวดอก หอบ และเหงื่อกาฬไหล ที่เตือนกันอยู่ แต่หากมันอาจจะเกิดขึ้น โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้ และการเกิดอาการเช่นนี้ มีอยู่มากตั้งครึ่งของโรคหัวใจวาย อาการหัวใจเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรง นายแพทย์เอลเวย์ ซี.โสไลแมน ผู้อำนวยการได้กล่าวว่า พิษร้ายของอาการแบบเงียบเช่นนี้ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าอาการโรคหัวใจวายธรรมดา และปรากฏว่า มันเกิดมากขึ้นถึงร้อยละ 45 ของอาการหัวใจวายทั้งหมด ส่วนใหญ่มักจะเป็นกับผู้ชาย แต่มันจะทำให้ถึงแก่ชีวิตกับผู้หญิงได้มากกว่า

ในการศึกษานักวิจัยได้ศึกษาด้วยการวิเคราะห์สถิติของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ในวัยกลางคน จำนวนเกือบหนึ่งหมื่นคน ปรากฏว่า โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่เริ่มศึกษามา มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเงียบ 317 ราย และอีก 386 ราย เป็นเพราะเสียชีวิตด้วยหัวใจวายที่มีอาการตามแบบฉบับ.

ศูนย์โรคหัวใจแห่งเวค ฟอเรสต์ แบบติสท์ ของอเมริกาได้กล่าวเตือนเอาไว้ว่า อาการโรคหัวใจวายนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเกิดอาการปวด อย่างเช่น การปวดอก หอบ และเหงื่อกาฬไหล ที่เตือนกันอยู่ แต่หากมันอาจจะเกิดขึ้น โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้... 22 มิ.ย. 2559 14:46 22 มิ.ย. 2559 14:47 ไทยรัฐ