วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิด้า คาดประชามติ 23 มิ.ย. อังกฤษอยู่ต่ออียู ชี้หากถอนตัวกระทบศก.ยุโรป

ดร.มนตรี จากนิด้า คาดการณ์ผลโหวตของชาวอังกฤษในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะลงมติเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อ เหตุถ้าถอนตัวจากยุโรปจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะมาตรการทางภาษี รวมถึงการอ่อนค่าของเงินปอนด์

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.59 ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดเงินตลาดทุนกำลังจับตาประเทศอังกฤษที่เปิดให้ประชาชนลงประชามติออกจากการเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) หรือที่เรียกกันว่าเบรกซิต (Brexit) เนื่องจากอังกฤษมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของโลก คิดเป็นประมาณ 2.4% ของขนาดเศรษฐกิจโลก มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 11 และมีมูลค่าการนำเข้าสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งหากอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป จะทำให้ภาคการค้าของประเทศได้รับผลกระทบ อาจสูญเสียประเทศคู่ค้า และต้องเผชิญกับการกีดกันทางการค้า

ปัจจุบันตลาดของสหภาพยุโรปถือเป็นคู่ค้าสำคัญของอังกฤษ โดยมีสัดส่วนการค้ากว่า 35% ที่จะส่งผลกระทบต่อทันทีหากอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เนื่องจากการขาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งอาจเกิดความเสี่ยงในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ดำเนินการอยู่ในอังกฤษด้วยเหตุของมาตรการทางภาษีและเงื่อนไขในการทำการค้าการผลิต ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจระดับการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลง และค่าเงินสหรัฐฯ จะแข็งค่าขึ้น

ดร.มนตรี กล่าวอีกว่า ในส่วนผลกระทบกับประเทศไทยในระยะสั้นจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ในระยะยาวจะส่งผลต่อการค้าส่งออกของไทย เนื่องจากไทยมีมูลค่าการส่งออกไปอังกฤษมากที่สุดในสหภาพยุโรป โดยในปีที่ผ่านมาไทยได้ดุลการค้าจากอังกฤษประมาณ 9.7% จากมูลค่าการค้ารวม 215,412 ล้านบาท และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกที่ไทยส่งไปยังอังกฤษประมาณ 1.8% ของมูลค่าการส่งออกรวม ซึ่งการเติบโตในด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยกับอังกฤษนั้นอยู่ภายใต้การทำข้อตกลงทางการค้าที่เกิดขึ้นจากสหภาพยุโรปเป็นสำคัญ ดังนั้นหากอังกฤษออกจาก EU ข้อตกลงในเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ ต้องยุติ และย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าการส่งออกของไทยไปอังกฤษอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้

"ส่วนตัวเชื่อว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อประชาชนอย่างรุนแรง จึงเชื่อมั่นได้ว่าผลมติวันที่ 23 มิ.ย.นี้ เสียงข้างมากจากประชาชนจะลงมติให้อังกฤษคงอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไป และจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของอังกฤษในครั้งนี้ คาดว่าผลการประชุมของ กนง. ในวันที่ 22 มิ.ย.จะพิจารณาให้ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างละเอียดอ่อนต่อเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ได้ว่า กนง.จะมีมติให้คงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้".

ดร.มนตรี จากนิด้า คาดการณ์ผลโหวตของชาวอังกฤษในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ จะลงมติเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อ เหตุถ้าถอนตัวจากยุโรปจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะมาตรการทางภาษี รวมถึงการอ่อนค่าของเงินปอนด์ 22 มิ.ย. 2559 13:49 22 มิ.ย. 2559 15:01 ไทยรัฐ