วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1” หวานหอมดกทั้งปี

โดย นายเกษตร

น้อยหน่าชนิดนี้ เป็นพันธุ์โบราณที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนของไทย ได้นำเอาต้นน้อยหน่าเนื้อพันธุ์ดีที่สุด จากแต่ละสวนทั่วประเทศไทยไปปลูก ลงแปลงขนาดใหญ่รวมกัน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ พันธุ์นานกว่า 5 ปี จากนั้น ก็คัดเอาต้นดีที่สุดเพียง 1 ต้นไปปลูกเลี้ยงต่อจนต้นโตมีดอกติดผลพร้อมพัฒนาพันธุ์ไปด้วย ปรากฏว่าน้อยหน่าเนื้อต้นดังกล่าวมีลักษณะเด่นประจำพันธุ์ชัดเจนคือ เนื้อในร่วน เนื้อผลย่อยแยกได้ง่าย เมล็ดเล็ก สีของเนื้อสุกเป็นสีขาวมาก รสชาติหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ แกะรับประทานได้ง่ายไม่เลอะมือ ทางศูนย์วิจัยฯเชื่อว่าเป็นน้อยหน่าพันธุ์ใหม่ ได้ปลูกทดสอบความนิ่งของสายพันธุ์อยู่นานทุกอย่างยังคงที่ จึงตั้งชื่อว่า “น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1”

น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1 มีชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับน้อยหน่าทั่วไปทุกอย่าง อยู่ในวงศ์ ANNONACEAE เป็นไม้ยืนต้น สูง 3-5 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบแหลม

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวๆตามซอกใบ ดอกห้อยลง กลีบดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียว มี 6 กลีบ เรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เนื้อกลีบหนาและอวบน้ำ มีเกสรตัวผู้และรังไข่จำนวนมาก “ผล” เป็นผลกลม รูปค่อนข้างกลม เปลือกผลสีเขียว แบ่งเป็นตาๆรอบผลจำนวนมาก เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาว มีเมล็ดมากตามจำนวนตารอบผล รสหวานหอมรับประทานอร่อยมากตามที่กล่าวข้างต้น ติดผลดกไม่ขาดต้นเกือบทั้งปี ซึ่งปกติน้อยหน่าทั่วไปจะมีดอกและติดผลเพียงปีละครั้งตามฤดูกาล น้ำหนักผลของ “น้อยหน่าเนื้อฝ้ายเขียวเกษตร 1” เฉลี่ยระหว่าง 2–3 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

ใคร ต้องการกิ่งตอนของแท้ ติดต่อ “คุณประภาส สุภาผล” 33/4 หมู่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.08–8533–2299 หรือไปซื้อที่ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ม.เกษตรฯ บางเขน กทม.วันที่ 24 มิ.ย.–3 ก.ค.59 โซน เอฟ.34,35 บูธ “สวนประภาสไม้ผล” ราคาสอบถามกันเองครับ.

“นายเกษตร”

22 มิ.ย. 2559 10:51 22 มิ.ย. 2559 10:52 ไทยรัฐ