วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
PGPR...ปุ๋ยรากข้าว

PGPR...ปุ๋ยรากข้าว

โดย สะ-เล-เต
23 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ถึงฤดูทำนา ซื้อหาปุ๋ย ขอแนะนำ ปุ๋ยชีวภาพตัวใหม่ สำหรับนาข้าวโดยเฉพาะ ที่นักวิจัยกรมวิชาการเกษตรต้องใช้เวลาศึกษาวิจัยนานถึง 16 ปี

ปุ๋ยรากข้าว หรือปุ๋ย PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) ที่แปลว่า การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เป็นปุ๋ยสำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มจำนวนรากของต้นข้าว การหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นทำได้มากขึ้น ส่งผลให้ข้าวแตกกอได้ดี รวงข้าวมีน้ำหนัก ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี

ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผอ.กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เล่าถึงที่มาของปุ๋ยชนิดนี้ให้ฟัง... เริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี 2542 เหตุที่ใช้เวลานานถึง 16 ปี เพราะต้องเสียเวลาในการคัดเลือกหาจุลินทรีย์ในรากข้าวจากพื้นที่แปลงนาทั่วประเทศ เพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์พันธุ์ที่ดีที่สุด

ในที่สุดพบเจอเชื้อจุลินทรีย์ อะโซสไปริลลัม ในข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 60 ที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรีและ จุลินทรีย์ สกุลบูเคอเดอเรีย ในข้าวหอมมะลิ 105 จากขอนแก่น

จึงนำเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวมาทำการเพาะเลี้ยงขยายเชื้อ และนำมาใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการแช่น้ำ ไปทดลองปลูกในศูนย์วิจัยจังหวัดร้อยเอ็ด, เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา ปรากฏผล จุลินทรีย์ได้ทำหน้าที่กระตุ้นให้ต้นข้าวเจริญเติบโต ใบเขียว รากแผ่ขยายหยั่งลึกลงดิน หาอาหารได้มากกว่าปกติ

เหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยรากข้าว มีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจากอาหารมาให้ต้นข้าวนำไปใช้ทดแทนปุ๋ยไนโตรเจน ได้โดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยยูเรียมาใช้แต่อย่างใด และจุลินทรีย์ยังช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินมาเป็นปุ๋ยตัวกลาง หรือปุ๋ยตัว P ให้กับต้นข้าวได้ด้วย

และเพื่อให้งานวิจัยมีความแน่นอน ปี 2557-2558 ดร.ภัสชญภณได้ให้ทีมวิจัยนำปุ๋ยรากข้าวไปทดสอบกับนาข้าวของเกษตรกรร้อยเอ็ด, เชียงราย, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี และชัยนาท ปรากฏผลเหมือนแปลงข้าวในศูนย์ทดลอง

ช่วยลดการใช้ปุ๋ยไปได้ 25% จากเดิมที่เกษตรกรเคยใช้ปุ๋ยเฉลี่ย 4 กระสอบต่อไร่ เหลือแค่เพียง 3 กระสอบ ส่วนผลผลิตเพิ่มขึ้น 10% จากที่เคยได้ข้าวเฉลี่ย 500 กก.ต่อไร่ เพิ่มเป็น 550 กก.

เกษตรกรสนใจจะนำไปใช้ ติดต่อได้ที่ 08-1660-6920, 0-2579-7522-3.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้