วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

SME ไทยแลนด์ 4.0 ติดอาวุธไร้เทียมทาน

“ไทยแลนด์ 4.0”...นิเวศใหม่ทางธุรกิจเพื่อเอสเอ็มอี (SME) ทุกกลุ่ม กำลังขึ้นหม้อ อยู่ในกระแส

รัฐบาลเร่งกระตุ้น เร่งสร้าง “นักรบเศรษฐกิจ”...หน้าใหม่ เสริมอาวุธครบมือรอบด้าน ซ่อมสร้างธุรกิจให้ฟื้นตัว รวมพลังเปลี่ยนประเทศ...ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ถูกจับตาเป็นพิเศษ ที่จะได้สิทธิพิเศษเดินหน้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ...ธุรกิจยุคใหม่ได้ง่ายมากขึ้นในยุคนี้

ใคร? อยากเป็นหนึ่งในนั้น ไม่ตกขบวนไทยแลนด์ 4.0 ต้องไปงาน “Smart SME Expo 2016” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี

งานนี้...เป็นอีกงานใหญ่ที่จะเป็นทางด่วนสู่ความสำเร็จ ที่ดึงศักยภาพผู้ประกอบการเอามาโชว์ เปิดมุมมองที่เป็นจุดพลิกผันในโลกปัจจุบัน

ต่อยอดสู่สากลได้เป็นอย่างดี อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า เอสเอ็มอียุคใหม่ต้องมีแนวคิดในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน แม้จะทำธุรกิจในประเทศ ก็ต้องปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

หน่วยงานรัฐเอง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเป็นนิเวศใหม่สำหรับผู้ประกอบการ เช่น การจัดตั้ง ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center : BSC) ทั้ง 11 ศูนย์ภาค และ 2 แห่งในส่วนกลาง เพื่อเป็นศูนย์บริการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ

“Smart SME Expo 2016 นับเป็นงานที่สอดคล้องกับแนวคิดประชารัฐ ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงและร่วมมือร่วมใจกันในการส่งเสริม

เอสเอ็มอีโดยตรง และยังสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME โดยตรง ไม่พลาดที่จะเข้าไปร่วมจัดแสดง ให้ความรู้ภายในงานนี้ด้วย”

ข้อมูลน่าสนใจจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ SME (GDP SME) ในไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 5.1 นับเป็นการขยายตัว 7 ไตรมาสติดต่อกัน...โดยมีมูลค่า 1.49 ล้านล้านบาท โดยสัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ของประเทศ ขยับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.3 จากร้อยละ 41.1 ในปี 2558

ส่วนผลการสำรวจของดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index : TSSI) ในเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา...พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม จากระดับ 100.4 มาอยู่ที่ 95.0 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านยอดจำหน่ายและกำไรที่ลดลงจากภาคการค้าปลีก

โดยเฉพาะในส่วนของค้าปลีกดั้งเดิมและค้าวัสดุก่อสร้าง นับรวมการขนส่งสินค้า ในขณะที่ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลับมีดัชนีความเชื่อมั่นสูงขึ้นมาก อยู่ที่ระดับ 120.4

อย่างไรก็ดี สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ยังอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นจาก 104.8 ในเดือนมีนาคม เป็น 105.4 ในเดือนเมษายน แสดงว่า “ผู้ประกอบการ”...ยังมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคต

สำหรับปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สำคัญ คือ หนึ่ง...มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งส่งผลต่อการขยายกิจการ ถัดมา...ขาดความรู้ด้านการตลาด ซึ่งสำคัญมากเพราะจะเป็นเรื่องการหาช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะการทำตลาดต่างประเทศ

สาม...ไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี เกิดจากการบริหารแบบทำไปแก้ไป ไม่มีระบบ ส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้ และในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในชีวิตประจำวัน

“เวลาต้องการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ผู้บริโภคก็จะหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือสินค้าโอทอปต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ต้องนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมไปถึงสินค้าและบริการต่างๆของตนเองเข้าถึงผู้บริโภค และยังสามารถนำเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ”

ธวัชชัย โชติพ่วง อายุ 46 ปี เจ้าของร้านสเต๊กน้าหนู บอกว่า ปัญหาหลักๆของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในบ้านเรามักจะประสบปัญหาคล้ายๆกัน ก็คือเรื่องเงินทุน...ทำเลที่ตั้ง...การสร้างแบรนด์ และ...เนื้อคู่ทางธุรกิจ

“ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องประสบ และเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก ทำให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศไม่ประสบความสำเร็จ หรือพูดง่ายๆว่า...เจ๊ง จึงอยากให้รัฐบาล หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ หาแนวทางในการแก้ปัญหา หาแหล่งกระจายสินค้า...

ที่สำคัญควรนำสินค้าของผู้ประกอบการออกสู่ตลาดโลก เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย”

ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงาน สะท้อนว่า ภาพรวมของธุรกิจเอสเอ็มอีในปีนี้

ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ธุรกิจที่เติบโตได้ดี คือ “ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม”...“ธุรกิจความงามและสุขภาพ”...“ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว”...ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 2,700,000 ราย และเพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือ หาทางออกให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ...

“ทางด่วนสู่ความสำเร็จ” จึงเกิดขึ้น

ทางด่วนที่ว่านี้...จะมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอสเอ็มอีมาร่วมกันตอบโจทย์ ไขปัญหา อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. ธนาคาร กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าไปสู่ถนนสายเดียวกัน...สร้าง SME 4.0 แบ่งเป็นโซนธุรกิจ 7 โซน พร้อมเสริมอาวุธเพื่อการเติมเต็มและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการช่องทางใหม่ การพัฒนานวัตกรรมให้แก่สินค้าหรือธุรกิจ

ที่ขาดไม่ได้ก็คือ...กิจกรรมเสริมความรู้ ควบคู่ไปกับจับคู่เจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และที่น่าสนใจก็คือ “ซ่อมธุรกิจให้ฟื้นตัว”...จากโครงการและหน่วยงานคลินิกที่ปรึกษา ที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เอสเอ็มอีให้ก้าวเหนือคู่แข่งแบบครบเบ็ดเสร็จ

“SME” (Small and medium Enterprise) หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่ และยังเป็นห่วงโซ่เล็กๆ ที่มีจำนวนมหาศาลก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายการพัฒนาไปสู่ชุมชนได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและการส่งออก

อีกทั้งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ที่นำโดย “นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์”...เป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่าเป็นสำคัญ หมุนตามพลวัตของประเทศ

พัฒนาจาก “Thailand 1.0”...ที่เน้นภาคเกษตร ไปสู่ “Thailand 2.0”...ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ “Thailand 3.0”... ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักในปัจจุบัน ความท้าทายที่สำคัญที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับดักความเหลื่อมล้ำ ประเทศรายได้ปานกลาง และความไม่สมดุลของการพัฒนา

การมุ่งสู่ “Thailand 4.0” จึงเป็นการค้นหา การเจริญเติบโต ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21...จะไปได้ไกลแค่ไหน คนไทยทั้งประเทศต้องมีฝันร่วมเดินหน้าไปด้วยกัน.

“ไทยแลนด์ 4.0”...นิเวศใหม่ทางธุรกิจเพื่อเอสเอ็มอี (SME) ทุกกลุ่ม กำลังขึ้นหม้อ อยู่ในกระแส รัฐบาลเร่งกระตุ้น เร่งสร้าง “นักรบเศรษฐกิจ”...หน้าใหม่ เสริมอาวุธครบมือรอบด้าน ซ่อมสร้างธุรกิจให้ฟื้นตัว รวมพลังเปลี่ยนประเทศ... 22 มิ.ย. 2559 10:20 22 มิ.ย. 2559 10:20 ไทยรัฐ


advertisement