วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พนม" ยันกฤษฎีกาไม่แก้มาตรา 7 สงฆ์

นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแก้ไขมาตรา 7 ซึ่งเป็นมาตราเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2535 ว่า ไม่มีการแก้ไขมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณใดๆจากคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะขอความเห็นมายังมหาเถรสมาคม (มส.) และ พศ. อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังดำเนินการตีความในมาตรา 7 ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมาถึงรัฐบาล และรัฐบาลได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่ากระบวนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชจะต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนเท่านั้น

ด้านนายเสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า วันที่ 27 มิ.ย.นี้ สนพ.และตัวแทนเครือข่ายชาวพุทธจะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอความชัดเจนว่าจะตีความหรือเป็นการแก้ไขมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ เพราะกลุ่มชาวพุทธและคณะสงฆ์ อยากทราบความชัดเจน รวมทั้งห่วงใยว่าหากมีดำเนินการที่ผิดจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดวิกฤติทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น จะขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงความชัดเจนว่า มีการดำเนินการอะไรกับมาตรา 7 เพื่อให้สังคมและคณะสงฆ์ไม่เกิดข้อสงสัย อย่างไรก็ตามหากมีการดำเนินการผิดแปลกชาวพุทธก็คงต้องมีการเคลื่อนไหวต่อไป.

ไม่มีการแก้ไขมาตรา 7 ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณใดๆจากคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะขอความเห็นมายังมหาเถรสมาคม (มส.) และ พศ. อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบขณะนี้ 22 มิ.ย. 2559 00:05 22 มิ.ย. 2559 00:05 ไทยรัฐ


advertisement