วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เล็งตั้ง กก.กลางผลิตแบบเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ประชุมได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังจะใช้ในการปฏิรูปการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในห้องเรียนปีการศึกษา 2560 โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มีข้อแนะนำว่าหากต้องการผลสัมฤทธิ์อย่างไรก็ต้องออกข้อสอบให้เป็นไปตามนั้น ไม่ใช่การออกข้อสอบเป็นเรื่องของหน่วยงานที่ต่างคนต่างทำและการผลิตแบบเรียนจะต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมอยากให้การผลิตแบบเรียนของประเทศไทยมีมาตรฐาน โดยเห็นว่าควรนำแนวทางการผลิตแบบเรียนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาใช้เพราะมีมาตรฐานระดับโลก ดังนั้น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสัปดาห์หน้า ตนจะเสนอให้มีคณะกรรมการด้านการผลิตแบบเรียน เพื่อให้การผลิตแบบเรียนทั้งของรัฐและเอกชนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด.

ในการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ที่ประชุมได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 22 มิ.ย. 2559 00:03 22 มิ.ย. 2559 00:03 ไทยรัฐ