วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประธานใหญ่ บ.อัคราฯ เข้าพบ รมต.อุตสาหกรรม ขอความชัดเจนปิดเหมืองทองคำ

ประธานใหญ่ บ.อัคราฯ เข้าพบ รมต.อุตสาหกรรม ขอความชัดเจนปิดเหมืองทองคำ

  • Share:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าพบ รมต.อุตสาหกรรม วอนขอความชัดเจนและขอเป็นธรรมกรณีคำสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำชาตรี พร้อมขอความเห็นใจจากรัฐให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำส่ังปิดเหมือง

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 59 นายเกรก ฟาวลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เจ้าของสัมปทานเหมืองแร่ทองคำชาตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัทฯ ได้เข้าพบนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กระทรวงฯ เพื่อสอบถามถึงความชัดเจน และความเป็นธรรมกรณีมีคำสั่งให้ปิดเหมืองแร่ทองคำชาตรีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นี้ เนื่องจากบริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรีที่ดำเนินการด้วยมาตรฐานการผลิตและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล และยังเป็นเหมืองแร่ทองคำแห่งเดียวที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ในประเทศไทย รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งดังกล่าว เนื่อง จากบริษัทฯ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดเสมอมา

สำหรับรายละเอียดในหนังสือที่นายเกรก ฟาวลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอัคราฯ ยื่นต่อนางอรรชกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีหลายประเด็นได้แก่ ขอทราบความชัดเจนกรณีอายุประทานบัตรที่ยังคงเหลืออยู่ และภาระผูกพันต่อเนื่องหลังจากใบอนุญาตประกอบโรงโลหกรรมที่ได้รับการต่ออายุถึงเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้หมดอายุลง ขอความเป็นธรรมกรณีการต่อใบอนุญาตประกอบโรงโลหกรรมที่ได้รับการต่ออายุถึงเพียงสิ้นปี 2559 ทั้งที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาม พ.ร.บ. แร่ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เหตุใดจึงต่ออายุโรงประกอบโลหกรรมดังกล่าวถึงเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขอความเห็นใจและสอบถามถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว และให้ใบอนุญาตโรงประกอบโลหกรรมได้รับการต่ออายุไปอีก 5 ปี และขอวิงวอนให้ภาครัฐพิจารณาข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

พร้อมกันนี้ผู้บริหารของบริษัทอัคราฯ ยังได้ชี้แจงให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทราบว่า จากกรณีที่เกิดขึ้นกับ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส ในขณะนี้ ทำให้ได้รับความสนใจในระดับสากลจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ การลงทุน ที่คอยศึกษา และติดตามผลการตรวจสอบและดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอตั้งข้อสังเกตว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน โดยหน่วยงานอิสระพบว่าประชาชนมากกว่า 80% ต่างให้การสนับสนุนเหมืองแร่ทองคำชาตรี (ซึ่งได้มีการนำผลสำรวจดังกล่าวส่งเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว) โดยมีเนื้อหาเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ทราบว่าประชาชนรอบเหมืองจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงจากคำสั่งปิดเหมืองดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้ว่าประชาชนในพื้นที่ประกอบการจะเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ตอนท้ายหนังสือดังกล่าว ทางบริษัทอัคราฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทฯ ยืนยันเสมอว่า บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คือสมาชิกที่ดีของชุมชนเสมอมา ซึ่งดำเนินการทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบ และรักษาพันธะสัญญาต่อทุกภาระผูกพันที่เรามีต่อชุมชนเสมอมา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้