วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-เวียดนาม จับมือรักษาเสถียรภาพราคา หลังแล้งส่อแววฉุดผลผลิตข้าว

ไทย-เวียดนาม จับมือรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก หลังประเมินปีนี้ ผลผลิตข้าวของทั้ง 2 ประเทศลดลงจากภัยแล้ง พร้อมเตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือ 8 ธ.ค.นี้ ที่ประเทศไทย ...

วันที่ 21 มิ.ย. 59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางไปร่วมประชุมความร่วมมือด้านการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 13 ณ เมืองดาลัด กับสมาคมอาหารเวียดนาม เมื่อวันที่ 16-18 มิ.ย. 59 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างกันในระดับทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ประเทศ และส่งผลให้การส่งออกข้าวของ 2 ประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวของแต่ละประเทศ ซึ่งมีการคาดกันว่า ในปี 59 ทั้ง 2 ประเทศจะมีผลผลิตข้าวลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และจะทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวลดลงจากปีที่ผ่านมา โดย เวียดนาม คาดการณ์การส่งออกข้าวได้ 6.2 ล้านตัน ส่วนไทยคาดการณ์ที่ 9.5 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในด้านการร่วมมือด้านการค้าข้าวของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สมาคมฯ ของทั้ง 2 ประเทศ จะจัดงานครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย–เวียดนาม ในวันที่ 8 ธ.ค. 59 ที่ประเทศไทย

สำหรับการประชุมความร่วมมือด้านการค้าข้าวไทย-เวียดนาม เกิดจากความร่วมมือของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมอาหารเวียดนาม ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี 49 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข้าวระหว่างกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการพบปะหารือ ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างสมาคมฯ ของทั้ง 2 ประเทศ 

ไทย-เวียดนาม จับมือรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก หลังประเมินปีนี้ ผลผลิตข้าวของทั้ง 2 ประเทศลดลงจากภัยแล้ง พร้อมเตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือ 8 ธ.ค.นี้ ที่ประเทศไทย ... 21 มิ.ย. 2559 16:56 21 มิ.ย. 2559 19:14 ไทยรัฐ