วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พณ. เผย พ.ค.ครัวเรือนใช้จ่ายเดือนละ 1.9 หมื่น หมดไปกับเรื่องในบ้าน

พณ. เผย พ.ค.ครัวเรือนใช้จ่ายเดือนละ 1.9 หมื่น หมดไปกับเรื่องในบ้าน

  • Share:

พาณิชย์ เผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทย พบเกือบ 46.81% ใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้าน ตามด้วยค่าโดยสาร ค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน มือถือ ส่วนค่าอาหารมีสัดส่วนเพียง 36% ส่วนใหญ่ซื้ออาหารมาบริโภคในบ้าน ยันดูแลค่าครองชีพต่อเนื่อง ทั้งจัดธงฟ้า ร้านหนูณิชย์ขายอาหารถูก...

วันที่ 21 มิ.ย.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการสำรวจค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภคต่อครัวเรือนของไทยใน เดือนพ.ค.59 ที่สำรวจโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า มีมูลค่าการใช้จ่ายประมาณ 19,279 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยประมาณ 63.62% ของการใช้จ่ายทั้งหมด เป็นการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอีก 36.38% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ เมื่อแยกรายละเอียดของการจับจ่าย พบว่า ในการใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าอุปโภคถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ 46.81% โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ภายในบ้าน ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม, รองลงมา 22.75% เป็นค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าบริการโทรศัพท์มือถือ, ส่วนอีก 6.45% เป็นค่ารักษาพยาบาล, 5.86% เป็นค่าหนังสือ ค่าเล่าเรียน และค่าสันทนาการ, 2.99% เป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม และอีก 1.50% เป็นค่าบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการบริโภค พบว่า 9.76% เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริโภคอาหารภายในบ้าน, 5.85% ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารนอกบ้าน, 6.94% ซื้อเนื้อสัตว์, 5.13% ผักและผลไม้, 3.37% ซื้อข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง, 1.74% ซื้อไข่และผลิตภัณฑ์นม และ 1.50% ซื้อบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

"จากการสำรวจค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคต่อครัวเรือนของไทย จะเห็นได้ว่า การดูแลค่าครองชีพจะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เพราะการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นส่วนของสินค้าอุปโภคเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสินค้าที่ใช้บริโภค มีสัดส่วนน้อยกว่า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และกำกับดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด"

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า กระทรวงฯ ยังได้เดินหน้าช่วยลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้จัดมหกรรมลดค่าครองชีพร่วมกับภาคเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ นำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเข้าไปแทรกแซงตามความเหมาะสม และยังได้ร่วมมือกับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศให้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วย

สำหรับการดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จ ได้ผลักดันโครงการหนูณิชย์ พาชิม ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายอาหารเข้าร่วมโครงการมากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ โดยร้านค้าเหล่านี้จะจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน 25-35 บาทต่อจาน/ชาม และกำลังจะขยายไปยังพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งยังรณรงค์โครงการ "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคคิดก่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้