วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอการค้าไทย ชงประเด็นรับ 'ออง ซาน' เยือน เอื้อค้าชายแดน

หอการค้าไทย ชงประเด็นรับ "ออง ซาน ซูจี" มาเยือน ผลักดันยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร-เจดีย์สามองค์ หวัง ขยายการค้าไทย-เมียนมา เสนอทำวีซ่าที่ด่านชายแดน เอื้อนักธุรกิจ 2 ประเทศ ขอเพิ่มเวลาหนังสือผ่านแดนเป็น 7 วัน...

วันที่ 21 มิ.ย. 59 นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.นี้ ของนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ว่า หอการค้าไทย จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการขยายการค้าระหว่างไทยกับเมียนมา โดยจะเสนอให้มีการผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษสิงขร และจุดผ่อนปรนเจดีย์สามองค์ เพราะจะช่วยพัฒนาการค้าชายแดนให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยในปี 58 จุดผ่อนปรนเจดีย์สามองค์ มีมูลค่าการค้าประมาณ 3,000 ล้านบาท และจุดผ่อนปรนพิเศษมะริด-สิงขร มีการนำเข้าสินค้ามูลค่า 60.4 ล้านบาท และส่งออก 99 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังจะผลักดันให้มีการทำ Visa On Arrival (VOA) ณ ด่านชายแดนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจที่อยู่เมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ ให้สามารถเดินทางติดต่อทำการค้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะชาวเมียนมา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำวีซ่าถึงเมืองย่างกุ้ง และยังทำให้ชาวเมียนมาบริเวณชายแดนสามารถเดินทางเข้ามารักษาพยาบาล และท่องเที่ยวในเมืองชั้นในของฝั่งไทย อย่าง พิษณุโลก และสุโขทัย ได้ด้วย

ขณะเดียวกัน จะผลักดันเรื่องการขอขยายเวลาการใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ซึ่งปัจจุบันชาวเมียนมาสามารถใช้ Border Pass เข้ามาในฝั่งไทยได้โดยเฉพาะอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพียงแค่ 1 วัน หรือมาเช้า-เย็นกลับเท่านั้น จึงเสนอให้ขยายเวลาการใช้ Border Pass เข้า-ออกไทยสำหรับชาวเมียนมาเพิ่มจากเดิมเป็น 7 วัน ซึ่งจะทำให้ชาวเมียนมามีเวลาเข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในฝั่งแม่สอดได้มากขึ้น ส่งผลให้การค้าชายแดนในส่วนของด่านแม่สอด-เมียวดี มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (เอ็มโอยู) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน ระหว่างไทยและเมียนมา ที่ทั้ง 2 ประเทศจะลงนามร่วมกันนั้น จะทำให้ทั้ง 2 ประเทศมีความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านแรงงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งกรอบการทำงานที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกของทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการจ้างแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คำนึงถึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ นางออง ซาน ซูจี จะมีการเยี่ยมแรงงานเมียนมาในไทยวันที่ 23 มิ.ย.นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะทำความเข้าใจในเรื่องการดูแลแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานและประมง โดยจะยืนยันว่า ไทยมีการดูแลแรงงานเมียนมาเป็นอย่างดี มีการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพ ส่วนข้อกังวลของผู้ประกอบการไทยว่า แรงงานเมียนมาจะกลับไปทำงานที่ประเทศตัวเองนั้น ความต้องการแรงงานยังไม่ได้มีมาก แม้เศรษฐกิจเมียนมาจะขยายตัวถึง 7% ก็ตาม.

หอการค้าไทย ชงประเด็นรับ "ออง ซาน ซูจี" มาเยือน ผลักดันยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร-เจดีย์สามองค์ หวัง ขยายการค้าไทย-เมียนมา เสนอทำวีซ่าที่ด่านชายแดน เอื้อนักธุรกิจ 2 ประเทศ ขอเพิ่มเวลาหนังสือผ่านแดนเป็น 7 วัน... 21 มิ.ย. 2559 15:05 21 มิ.ย. 2559 16:49 ไทยรัฐ