วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครู ร.ร.วัดอรัญญิก พิษณุโลก สอนรำไทยเด็กหน้าเสาธง ฝึกสมาธิ-มารยาท

ครู ร.ร.วัดอรัญญิก จ.พิษณุโลก ทดลองพบการสอนรำไทยหน้าเสาธงสัปดาห์ละหนึ่งวัน ช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น ส่งผลให้เรียนดีขึ้นตามลำดับ ขณะเดียวกัน นร.ก็มีกิริยามารยาทดีขึ้นอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่โรงเรียนวัดอรัญญิก ถนนพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรำไทยหน้าเสาธงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 300 คน จะร่วมกิจกรรมพร้อมกัน มีบางคนยังเหนียมอายตามธรรมชาติ แต่รำวงมาตรฐานตามครูและประธานนักเรียนจนครบทุกท่วงท่า

นายวุฒิ ปัญญาบุญ ผอ.ร.ร.วัดอรัญญิก กล่าวว่า กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวงล้อเด็กดี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มตั้งแต่เมื่อนักเรียนก้าวเท้าเข้าสู่รั้วโรงเรียน จนถึงเลิกเรียน เช่น การทักทายด้วยการไหว้ การเดินแถว กิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นประจำ ทำซ้ำๆ จนกลายเป็นวิถีชีวิต

สำหรับกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากมีการเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แล้วยังมีกิจกรรมอื่น อาทิ การไหว้ครูมวย การสอนปันจักสีลัต การรำไทย หมุนสับเปลี่ยนกันไป การรำไทยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันอังคาร โดยจะมีครูนาฏศิลป์และครูที่มีความสามารถด้านการรำวงมาตรฐานมาเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนได้หัดรำไทย ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนการรำท่าต่างๆ เช่น สอดสร้อยมาลา ชักแป้งผัดหน้า รำยั่ว รำส่าย เป็นต้น

นายวุฒิ กล่าวอีกว่า นอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน ยังสามารถปลูกฝังพฤติกรรมเด็กได้เป็นอย่างดี ที่เห็นผลได้ชัดเจนก็คือ พฤติกรรมเด็กจะเย็นลง ไม่รุนแรง ไม่เล่นแรงๆ ไม่ซุกซนเกินกว่าที่จะเป็น เด็กเคยก้าวร้าวก็จะลดลงมาก มีการรู้จักยับยั้งชั่งใจ ที่สำคัญคือครูและเด็กนักเรียนมีความสุข มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นว่าได้อนุรักษ์เรื่องเหล่านี้ไว้

ทั้งนี้เราสอนรำวงมาตรฐานต่อไปก็จะพัฒนาสอนกิจกรรมเกี่ยวกับรำไทยของทางภาคเหนือที่ยังมีอยู่อีกหลายอย่าง กิจกรรมรำไทย กิจกรรมนั่งสมาธิ จะช่วยครูได้มาก ถือว่าเป็นการเสริมการจัดการเรียนการสอนได้ดี ดูได้จากผลการทดสอบ การวัดผลปีที่ผ่านมาพบว่า เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งเราวัดจากการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยใช้แบบทดสอบพบว่ามีการพัฒนาขึ้นสูงกว่าเดิม.

ครู ร.ร.วัดอรัญญิก จ.พิษณุโลก ทดลองพบการสอนรำไทยหน้าเสาธงสัปดาห์ละหนึ่งวัน ช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น ส่งผลให้เรียนดีขึ้นตามลำดับ ขณะเดียวกัน นร.ก็มีกิริยามารยาทดีขึ้นอีกด้วย 21 มิ.ย. 2559 14:25 22 มิ.ย. 2559 00:29 ไทยรัฐ