วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นกร้องเสียงพ้อง แบบคนพูดจากัน

เสียงนกร้องซึ่งถือกันว่าเป็นดนตรีธรรมชาติกล่อมโลก ถูกค้นพบว่า อาจจะใช้ช่วยบำบัดโรคอาการผิดปกติ ในการพูดหลายอย่างของคนเราได้ ซึ่งอาการเหล่านี้ อาจจะเป็นอาการของโรคประสาท อย่างเช่น โรคอัมพาตแบบสั่นได้ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอริโซนาของอเมริกา กล่าวว่า นกที่ร้องเพลงนั้น มันใช้สมองที่มีสมรรถภาพในการเรียนรู้และร้องเพลงออกมาได้ นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาความเปลี่ยนแปลงในมันสมองส่วนที่เกี่ยวกับการร้องเพลงนี้ เพื่อที่อยากจะทราบว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร

ธรรมชาติของนกนั้น ก็มีการพัฒนาในการร้องเพลง เช่นเดียวกับ การพัฒนาการพูดของคนเรา ซึ่งปรากฏว่า คนกับนกมีหน่วยกรรมพันธุ์บางตัวที่ใกล้เคียงกัน ในการพูดของคน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ถ้าสามารถทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนที่ใช้ในการร้องเพลง ก็อาจจะทำให้รู้ร่องรอยในความผิดปกติในการพูดของคนได้ นักวิจัยผู้หนึ่งเผยว่า นกเป็นเหมือนกับคนมาก นกตัวผู้จะหัดร้องเพลง โดยฟังเสียงจากพ่อของมัน แล้วก็ออกเสียงเหมือนกับเด็กพูด แบบเดียวกับคนไม่มีผิด นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่อาจล่วงรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในสมองของนก ที่ทำให้เกิดปัญหาในการพูด ในการร้องได้ เขากล่าวว่า เราพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในวงจรสมอง เพื่อนำไปสู่สิ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ แต่ถึงแม้ว่าการวิจัยยังจะอยู่ในขั้นต้นๆ นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่า จะสามารถเปิดประตูไปสู่การบำบัดรักษาปัญหาในการพูด อาการผิดปกติในการพูด ของคนที่เกิดจากโรคอัมพาตชนิดสั่น และโรคที่เกี่ยวพันกันอื่นๆได้.

เสียงนกร้องซึ่งถือกันว่าเป็นดนตรีธรรมชาติกล่อมโลก ถูกค้นพบว่า อาจจะใช้ช่วยบำบัดโรคอาการผิดปกติ ในการพูดหลายอย่างของคนเราได้ ซึ่งอาการเหล่านี้ อาจจะเป็นอาการของโรคประสาท 21 มิ.ย. 2559 13:12 21 มิ.ย. 2559 13:47 ไทยรัฐ