วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตำรวจโรงงาน

ตำรวจโรงงาน

โดย สหบาท
22 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

สมาชิกอาสาสมัครช่วยเหลืองานตำรวจตามโรงงานมานานกว่า 10 ปี

ภายใต้ชื่อ “ตำรวจโรงงาน” แต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้จัก

แนวคิดริเริ่มจาก พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.เพื่อหาแนวร่วมจากภาคเอกชนเน้นเหตุการแจ้งข่าวป้องกันยาเสพติดในโรงงาน มีผู้ประกอบการทั้งคนไทย และชาวต่างชาติคอยสนับสนุน

ตามหลักปรัชญา 3 ขาว ประกอบด้วย พนักงานสีขาว พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีระเบียบวินัยในการทำงานยึดถือกฎกติกาของโรงงาน โรงงานสีขาว ไม่มีแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์สีขาว ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน

พนักงานของโรงงานจะมี “พี่เลี้ยง” จากตำรวจโรงงานคอยให้คำแนะนำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักธุรกิจชาวต่างประเทศที่เข้ามาลงทุน บางรายถูกเอารัดเอาเปรียบ มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลมารังแก หรือแก๊งยาเสพติดไปครอบงำตามโรงงาน

ตำรวจโรงงานจะเข้าไป “แจ้งเบาะแส” ให้ตำรวจรับทราบข้อมูลไปดำเนินการจับกุม

โครงการนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยขยายการลงทุน รวมทั้งเป็นตัวจูงใจให้นักธุรกิจต่างประเทศมาลงทุนในไทย อาทิ ชาวไต้หวัน และชาวญี่ปุ่นที่มาตั้งฐานการผลิตในไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลพวงต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพคนไทย

นายเดชา เดชนที นายกสมาคมตำรวจโรงงาน บอกว่า จะคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ เน้นเจ้าของโรงงานให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 900 โรงงาน

ขั้นตอนการจัดฝึกอบรมทักษะ การแจ้งเหตุ การระวังป้องกันภัย จะนำไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานภายในโรงงาน เน้นโรงงานปลอดยาเสพติด ไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า เป็น “โรงงานสีขาว”

“ตำรวจโรงงาน” เริ่มขยายวงกว้างขึ้นมาเรื่อยๆ นักลงทุนให้ความสนใจ อีกทั้งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยิ่งต้องให้ความสำคัญ เมื่อนักลงทุนชาวต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยแล้วอุ่นใจ เม็ดเงินทางเศรษฐกิจย่อมไหลเข้าประเทศ

กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้อีกทาง

ที่สำคัญมาเฟียตามโรงงานจะลดน้อยลงด้วย!!!

สหบาท

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้