วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

15 ปีเรียนฟรีจริงหรือ?

รัฐบาล คสช.ชอบวิจารณ์รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในทำนองว่ามอมเมาประชาชน ด้วยนโยบายลดแลกแจกแถมหรือประชานิยมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ของ คสช.จึงบัญญัติบังคับไว้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเขียนบังคับ ให้มีกลไกในการจ่ายเงินของรัฐ ให้คุ้มค่าและป้องกันการบริหารประเทศ ที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อชาติ

แต่การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจหลายอย่างของรัฐบาล คสช.ก็มีกลิ่นอายของประชานิยม เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินให้ตำบลละ 5 ล้านบาท การทุ่มงบประมาณนับหมื่นล้านบาท เพื่ออุดหนุนกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ แม้จะมีปัญหาการทุจริตและขาดเงินหมุนเวียน และเตรียมแจกเครื่องแบบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณกว่า 180 ล้านบาท

นโยบายล่าสุดของรัฐบาล คสช.คือการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะออกเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทั้งค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ไม่ทราบชัดว่าการศึกษาฟรี 15 ปี จะเริ่มต้นระดับอนุบาลหรือประถม

ประเทศไทยมีประเพณีการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาช้านานในสมัยที่การศึกษาภาคบังคับจบแค่ประถม 4 รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นฉบับแรก ที่ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี” โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ม.6 นโยบายพื้นฐานของรัฐนี้ได้รับการสานต่อโดยรัฐธรรมนูญ 2550

ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ซึ่งกำลังจะลงประชามติ ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ม.3 ซึ่งมีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการตัดสิทธิไม่ให้เด็กไทยได้เรียนฟรีถึง ม.6 เรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้รัฐบาล คสช.ออกคำสั่งให้เรียนฟรี 15 ปี

แต่มีปัญหาว่ารัฐบาลจะมีงบ ประมาณเพียงพอที่จะอุดหนุนให้เยาวชนไทยได้เรียนฟรีถึง 15 ปี ได้จริงหรือ? จะเป็นเพียงการสร้างภาพ หรือสร้างความหวัง เพราะว่านับแต่รัฐเริ่มใช้นโยบายเรียนฟรีมาเกือบ 20 ปีแล้ว และผ่านมาหลายรัฐบาล แต่ไม่เคยมีรัฐบาลใดสามารถทำให้เป็น “เรียนฟรี” จริง แม้แต่เพียง 12 ปี เพราะงบที่รัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพียงพอ

เกือบ 20 ปี ที่รัฐธรรมนูญบังคับให้รัฐบาลจัดการศึกษาฟรี 12 ปี แต่ไม่เคยฟรีจริง ผู้ปกครองยังต้องควักกระเป๋าจ่ายปีละหลายพันบาท เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นักวิชาการด้านการศึกษาจึงเสนอแนะให้รัฐบาลเน้นช่วยเหลือเด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสให้ได้เรียนฟรีจริง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้จริง.

21 มิ.ย. 2559 10:54 21 มิ.ย. 2559 10:54 ไทยรัฐ