วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


อาหารและยา

fda.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หลักคือ ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการกินการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอางและความงาม เป็นต้น ซึ่งจุดสังเกตง่ายๆ คือ สินค้าเหล่านี้ต้องมีเลขอนุญาตจาก อย.

หน้าแรกในหัวข้อ เกี่ยวกับเรา นำเสนอโครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก อย. โดยแยกประเภทเป็นยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตราย นอกจากนั้น การขออนุญาต ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขอ อย. ...21 มิ.ย. 2559 10:21 21 มิ.ย. 2559 10:21 ไทยรัฐ