วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กลุ่ม ปตท. คว้า 15 รางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2016

กลุ่ม ปตท. คว้า 15 รางวัลระดับสากล Corporate Governance Asia 2016

  • Share:

นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย มอบ 15 รางวัล กลุ่ม ปตท. ทั้งประเภทบุคคลและองค์กร ...

นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชียมอบ 15 รางวัล ประเภทบุคคลและองค์กร ให้แก่ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พีทีทีจีซี) สะท้อนต้นแบบด้านธรรมาภิบาลองค์กรของเอเชีย นำความภาคภูมิใจในฐานะบริษัทพลังงานของคนไทย

นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลแห่งเอเชียได้จัดพิธีมอบรางวัล “คอปอร์เรต กอฟเวอร์แนนซ์ ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2016” และมอบ 15 รางวัล ประเภทบุคคลและองค์กร ให้แก่ กลุ่ม ปตท.

สำหรับรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย ปตท. ได้รับรางวัล ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายเทวินทร์ วงศ์วานิช), ผู้บริหารการเงินองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต), ผู้บริหารฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (นายพิจินต์ อภิวันทนาพร), ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม, สื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม, นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล ผู้บริหารการเงินองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล), นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม, ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ไออาร์พีซี ได้รับรางวัล ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ), นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ พีทีทีจีซี ได้รับรางวัล ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์), ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยม, นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ นิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย ได้พิจารณารางวัลจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ และข้อมูลผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ กรรมการบริษัท และผู้บริหารหลากหลายบริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย โดยประเภทบุคคล พิจารณามอบให้ผู้นำองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงความพยายามในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ ในขณะที่รางวัลสำหรับประเภทองค์กรนั้นพิจารณามอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และได้รับการยกย่องอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ

นายประเสริฐ กล่าวว่า รางวัลที่กลุ่ม ปตท.ได้รับทั้งสิ้น 15 รางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่มีการใส่ใจสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลในทุกๆพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.เข้าไปลงทุน จนได้รับการยอมรับในระดับสากล นับได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และน่าภูมิใจต่อคนไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้