วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไร้ฝีมือบริหารน้ำต้นเหตุปัญหาแล้ง

ไร้ฝีมือบริหารน้ำต้นเหตุปัญหาแล้ง

  • Share:

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวในงาน “Thailand Sustainble Water Management Forum 2016” ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศต้องพึ่งพาน้ำเป็นต้นทุนสำคัญ ปัญหาที่ไทยต้องเผชิญคือ เรามีปริมาณน้ำจากฟ้าจำนวนมาก แต่เก็บไว้ใช้ได้ในปริมาณน้อย ประกอบกับการแปรปรวนของสภาพอากาศโลกที่เพิ่มขึ้น 24% และการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น โดยไทยมีพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่กว่า 70,400 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แต่ปริมาณน้ำทั้งปีไหลลงเขื่อนเฉลี่ยเพียง 42,000 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ความต้องการใช้น้ำต่อปีมากกว่า 100,000 ล้านลบ.ม. และในอนาคตปี 67 จะมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 35% โดยภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้น้ำสูงถึง 97% ดังนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝน กับปริมาณการกักเก็บน้ำและปริมาณการใช้น้ำให้สมดุล ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน

“ในปี 58 ปริมาณน้ำฝนมีน้อย ฝนตกท้ายเขื่อน และน้ำไหลผ่านผิวดิน คิดเป็น 210,000 ล้าน ลบ.ม. ถ้าพูดกันตามจริงประเทศไทยมีน้ำใช้เพียงพอ แต่เราไม่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี จึงพูดอยู่ตลอดเวลาว่า ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เพียงพอ ทำให้น้ำส่วนมากมักไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ภาคอีสานเกิดความแห้งแล้ง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ อาศัยอยู่นอกพื้นที่ชลประทานคิดเป็น 83% หรือ 128 ไร่จึงต้องพึ่งพาน้ำจากฟ้าเป็นหลัก จึงเกิดปัญหาในการจัดการน้ำ”

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สิ่งแรกที่ไทยต้องทำ คือต้องจัดแผนการใช้น้ำของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด โดยสำรวจว่าพืชชนิดใดที่เกษตรกรมีความต้องการเพาะปลูก ซึ่งในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมากรมชลประทานได้ทำแผนบริหารเชิงรุกการทำการเกษตรกรรมแล้ว แต่เป็นแผนระดับอำเภอเท่านั้น จึงอยาก ให้สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนระดับประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทำให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น้ำร่วมกันด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้