วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สมคิด" กล่อมเจ้าสัวจีน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0” ในงานสัมมนาของหอการค้าไทย-จีน ว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ความมุ่งมั่น ในการปฏิรูปประเทศลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 2.การลงทุน โดยรัฐบาลได้ลงทุนโครงการขนาดใหญ่และออกกฎหมายธรรมาภิบาลที่แสดงถึงความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 3.ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งทำให้การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวจากอาเซียนขยายตัวจาก 1 ล้านคนเป็น 8 ล้านคน “หากพิจารณาตัวเลขการลงทุนของภาคเอกชนหลังจากปี 2540 จะลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยอยู่ในสัดส่วน 30% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลดลงมาเหลือไม่ถึง 20% หรือหายไปประมาณ 10% ถ้าเทียบจีดีพีในปัจจุบันที่อยู่ที่ 13 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงินที่หายไปกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และเงินลงทุนที่เข้ามาขณะนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของนักลงทุนต่างชาติทั้งญี่ปุ่นและจีน ดังนั้น จึงอยากให้นักลงทุนไทยโดยเฉพาะนักลงทุนไทยเชื้อสายจีนได้คิดใหม่ มองให้เห็นถึงโอกาสในช่วงนี้ หันมาลงทุนเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ”.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0” ในงานสัมมนาของหอการค้าไทย-จีน ว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการใน 3 เรื่อง 21 มิ.ย. 2559 01:13 21 มิ.ย. 2559 01:46 ไทยรัฐ