Thairath Logo
กีฬา

ดอกเบี้ยคงที่1%ต่อเดือน

Share :

“ออมสิน” ขี่ม้าขาวแก้ปัญหาคนรายได้น้อย

“ออมสิน” ขันอาสาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เสนอ “คลัง” พิจารณา 2 เรื่อง แถมผ่อนปรนให้นำไปใช้จ่ายได้หลากหลายมากขึ้น ตั้งเป้าคนรายได้น้อยแห่ขอกู้ 2 แสนราย วงเงิน 5,000 ล้านบาท ทั้งลูกหนี้รายเก่าและรายใหม่ เผยดัชนีจีเอสไอเดือน พ.ค. ลดลงจากเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้กระทรวงการคลังจะเสนอ แนวทางการแก้ไขหนี้สินของภาคประชาชน เข้าสู่การ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจาก “ดัชนี ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก” หรือ GSI ที่ธนาคารฯ ได้ทำการสำรวจ 2 เดือนติดต่อกัน พบว่า ประชาชนฐานรากมีความต้องการกู้เงินกรณีฉุกเฉิน แต่ยังไม่มีธนาคารใดมาดำเนินการ ธนาคารฯจึงได้เสนอให้ กระทรวงการคลัง แก้ไขหนี้นอกระบบ ให้แก่ประชาชน 2 เรื่องคือ 1.ลดภาระดอกเบี้ยกรณีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 2.ปล่อยกู้ฉุกเฉินวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน หรือไม่เกิน 20% ต่อปี และมีเงื่อนไขผ่อนปรน ให้ผู้กู้นำสินเชื่อไปใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ หรือกรณีที่เจ็บป่วยและค่าเทอมบุตร ส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ไขหนี้นอก ระบบ ธนาคารฯก็พร้อมดำเนินการ แม้มีความเสี่ยงในการปล่อยกู้ โดยความเสี่ยงหากมีจำนวนไม่มาก ก็พร้อมรับหนี้เอาไว้เอง แต่หากมีปริมาณมาก กระทรวงการคลังก็จะชดเชยให้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในกลุ่มลูกค้ารายย่อย มีเพียง 2-3% ของยอดสินค้าคงค้าง เพราะธนาคารฯมีเงื่อนไขที่เข้มข้น โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ และสถานที่หรือแหล่งที่ประกอบอาชีพ ต้องมีความชัดเจน ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ครอบคลุมถึงแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถโดยสารสาธารณะ และปัจจุบันมีประชาชนที่ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ 1.3 ล้านราย ในจำนวนนี้คาดว่าจะมีการเข้าขอกู้เงินจากธนาคารฯ 200,000 ราย ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ภายในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

“การลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ธนาคารฯ จะดำเนินการทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ โดยลูกค้ารายเก่าจะมีการพักชำระหนี้ เพื่อลดภาระหนี้เป็นเวลา 2-3 ปี ส่วนลูกค้ารายใหม่ จะมีการออกผลิตภัณฑ์ที่คิดดอกเบี้ยต่ำ”

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ประจำเดือน พ.ค. โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,530 คน ที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน อยู่ที่ระดับ 43.6 ลดลงจากเดือน เม.ย.ที่อยู่ระดับ 44.9 แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจในระดับฐานรากยังฟื้นตัวค่อนข้างช้า และจากคำตอบของแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบระบุว่า ได้กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินต่างๆทั้งในและนอกระบบ เพื่อใช้แก้ปัญหาภาระหนี้สินและค่าครองชีพต่างๆ.

อ่านเพิ่มเติม...
ชาติชาย พยุหนาวีชัยดัชนีดอกเบี้ยหนี้นอกระบบธนาคารข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์