วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องนำเข้าข้าวสาลี-ข้าวโพด

11 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจปศุสัตว์ย้ำชัดจำเป็นสุดๆ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเผยถึงกรณีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาระงับการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวสาลี และกากข้าวโพดเอทานอล เนื่องจากส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบในประเทศว่า หากดูสถิติย้อนหลัง 10 ปี ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ขยาย ตัวต่อเนื่อง ตามอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยปีนี้คาดว่า จะมีความต้องการถึง 18.63 ล้านตัน สวนทางกับการผลิตวัตถุดิบหลัก ที่ขยายตัวไม่ทันกับความต้องการใช้ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรต รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวสาลี ที่มีสัดส่วนการใช้ 55-60% ของการผลิตอาหารสัตว์ แต่ไทยผลิตได้เพียง 4.5-4.6 ล้านตันต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 7.8-7.9 ล้านตันต่อปี ยังขาดอีกประมาณ 3 ล้านตัน ทำให้มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวสาลี และกากข้าวโพดเอทานอล เพื่อมาทดแทนผลผลิตข้าวโพดในประเทศ

ส่วนการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรในประเทศนั้น ผู้ผลิตอาหารสัตว์ได้รับซื้อตามฤดูกาลผลิต และอาจหยุดรับซื้อในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงปรับปรุงเครื่องจักรเคลียร์สต๊อกสินค้า เป็นต้น แต่โดยภาพรวมไม่มีผลทำให้ราคาผลผลิตในประเทศตกต่ำ โดยยังคงยึดตามนโยบายพยุงราคา ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งราคารับซื้อ 3 ปีย้อนหลังขยับขึ้นทุกปี โดยปี 58 ราคารับซื้ออยู่ที่ 9.45 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาปี 57 ที่ 9.32 บาทต่อกิโลกรัม และปี 56 อยู่ที่ 9.10 บาทต่อกิโลกรัม “ยืนยันว่า ยังมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวสาลี และกากข้าวโพดเอทานอล เพราะวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอ และไม่ได้นำเข้าเกินความเป็นจริง เพราะจะเกิดต้นทุนในการเก็บรักษา”

อย่างไรก็ตาม สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประกอบด้วย 11 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ เตรียมยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรัฐบาลในสัปดาห์นี้ เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณา พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว.

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเผยถึงกรณีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาระงับการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 21 มิ.ย. 2559 00:51 21 มิ.ย. 2559 01:59 ไทยรัฐ