วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“กำจร” แจงโครงสร้างใหม่แค่ข้อเสนอ

“กำจร” แจงโครงสร้างใหม่แค่ข้อเสนอ

  • Share:

เล็งปรับเล็กเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มผลงาน กศจ. ทปอ.เผยแยกตั้งทบวง

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ใหม่ว่าโครงสร้างดังกล่าวเป็นโครงสร้างเดิมที่เคยจัดทำเป็นข้อเสนอ โดยมีปลัด ศธ.เป็นผู้บริหารสูงสุด ขณะที่ไม่มีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพราะจะแยกเป็นทบวงหรือกระทรวงการอุดมศึกษา ขณะที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะไปเป็นคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ จึงเขียนเป็นแนวทางนำเสนอเพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสียเท่านั้น

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ขอยืนยันว่าในเร็วๆนี้จะยังไม่มีการปรับโครงสร้าง ศธ.อย่างแน่นอน ได้มีการสั่งชะลอไว้ก่อนเพราะเห็นว่าการปรับโครงสร้างต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และปัญหาของศธ.มีเรื่องสำคัญหลายประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไข โดยเฉพาะการใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ต้องทำให้ผลการปฏิบัติงานของ กศจ.เกิดประสิทธิภาพก่อน ดังนั้นหากจะมีการปรับโครงสร้าง ศธ.จริงก็จะเป็นการปรับขนาดเล็กในอีก 5-6 เดือนข้างหน้า เพื่อให้การทำงานของ กศจ.เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งจะยึดหลักไม่ของบประมาณและตำแหน่งเพิ่มเติม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาประสบผลสำเร็จ สำหรับการปรับโครงสร้างขนาดเล็กจะเป็นการปรับเฉพาะงานของ กศจ.กับศึกษาธิการภาค แต่องค์กรหลักยังทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิม

ด้าน ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เท่าที่ ทปอ.ทราบงานในส่วนของอุดมศึกษาจะแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นหน่วยงานใหม่แยกต่างหาก ในฐานะทบวงที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้