วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้เจ้าอาวาส กทม.คุมเข้มพฤติกรรมพระตุ๊ด เณรแต๋ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือ ลงวันที่ 16 มิ.ย.2559 เรื่องพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ แจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีพระภิกษุสามเณรบางกลุ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมแก่สมณสารูป ไม่เป็นที่น่าเคารพศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการแสดงการเล่นหยอกล้อกัน ตลอดจนโพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมลงโซเชียลมีเดียต่างๆ สร้างความเสื่อมเสียหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เจ้าคณะกรุงเทพฯ จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ ได้แจ้งให้เจ้าอาวาสในเขตปกครองของตนให้ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในสังกัดให้ประพฤติให้เหมาะสมเป็นที่น่าเคารพ ศรัทธา เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน หากพระภิกษุสามเณรที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่เชื่อฟัง ก็ให้เจ้าอาวาสดำเนินการตามอำนาจในกฎมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ พระพรหมดิลก ยังมีหนังสือลงวันที่ 13 มิ.ย.2559 เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วย.

พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือ ลงวันที่ 16 มิ.ย.2559 เรื่องพระภิกษุสามเณรมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ แจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีพระภิกษุสามเณรบางกลุ่ม 21 มิ.ย. 2559 00:22 21 มิ.ย. 2559 02:19 ไทยรัฐ