วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยุบสหกรณ์เน่า 787 แห่ง มูลหนี้เสียหาย 3,824 ล้าน

ยุบสหกรณ์เน่า 787 แห่ง มูลหนี้เสียหาย 3,824 ล้าน

  • Share:

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยถึงผลการเฝ้าติดตามการดำเนินงานสหกรณ์ประเภทต่างๆ พบว่า มีสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องทางการเงิน 318 แห่ง กับสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การมีส่วนร่วม ขาดเสถียรภาพทางการเงิน มีการปล่อยเงินกู้มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ และการขาดการควบคุมภายในอีก 469 แห่ง ทั้งหมดนี้ไม่นับรวมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หากปี 2560 สหกรณ์ทั้ง 787 แห่ง ยังไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ต้องถูกยุบอย่างแน่นอน ซึ่งมีมูลค่าหนี้โดยรวมประมาณ 3,824 ล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวอีกว่าหลัง จากยุบสหกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องมีการพิจารณาว่าสหกรณ์ใดสามารถควบรวมได้ ทางกรมฯจะให้สมาชิกรวมตัวขึ้นมาใหม่ อย่างกลุ่มไหนเคยเป็นสหกรณ์ร้านค้า แต่มีความถนัดเรื่องการเกษตรมากกว่า จะให้คนกลุ่มนี้รวมตัวจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้ตรงกับความ ต้องการและความถนัดของสมาชิก และการจัดตั้งกลุ่มขึ้นในขั้นแรกจะพิจารณาว่าควรตั้งเป็นกลุ่มเกษตร หรือจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรโดยจะพิจารณาจากความพร้อมของสมาชิก

“เราไม่กลัวว่าสมาชิกกลุ่มนี้จะกลับมาสร้างปัญหาอีก เพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเฝ้าติดตามเป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ คำแนะนำ และเข้าไปวางระบบสหกรณ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยสหกรณ์การเกษตรยังเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้ ดังนั้นในปี 2559-2560 ทางกรมฯ จะมุ่งสร้างสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่างอำเภอละ 1 แห่ง เหตุผลที่มุ่งไปสหกรณ์การเกษตร เพราะสมาชิกเป็นเกษตรกร ได้เรียนรู้แล้วว่า การรวมกลุ่มซื้อจัดหาปัจจัย ขาย ผลผลิตผ่านสหกรณ์ สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ซื้อได้ดีกว่า การให้เกษตรกร แต่ละคนวิ่งหาตลาดกันเอง นอกจากจะไม่ถูกกดราคาขาย ฐานการตลาดยังมีความมั่นคงในระยะยาว”

ดร.วิณะโรจน์ เผยการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่า ขณะนี้เรามีสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอเข้มแข็ง 666 แห่ง ส่วนสหกรณ์ที่เหลือ อีก 211 แห่ง กรมฯจะเข้าไปดูแลให้คำแนะนำเพื่อยกระดับให้เป็นสหกรณ์เข้มแข็งให้เสร็จภายในปี 2560.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้