วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยะใส' แนะ คสช. ใช้ ม.44 เร่งปฏิรูปตำรวจ เหมือนโมเดลเรียนฟรี 15 ปี

"สุริยะใส" แนะ คสช.ใช้โมเดลเรียนฟรี 15 ปี เร่งปฏิรูปตำรวจ ระบุคำสั่ง ม.44 เรียนฟรี เป็นเครื่องยืนยันปฏิรูปทำได้โดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับหัวหน้า คสช. ที่ออกคำสั่ง มาตรา 44 ให้เรียนฟรี 15 ปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาของชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเข้าถึง และมีความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา เป็นการริเริ่มที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องชื่นชมความกล้าหาญของ คสช.ที่ใช้อำนาจถูกทาง แต่คำสั่งดังกล่าวยังอยู่ในระดับของนโยบาย และอาจถูกมองว่าหวังผลทางการเมืองเท่านั้น จึงต้องเร่งหากลไกปฏิบัติและมาตรการทางกฎหมายรองรับ เพื่อวางหลักประกันว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีผลในทางปฏิบัติในระยะยาว และไม่ถูกรื้อทิ้งในรัฐบาลต่อๆ ไป

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า การใช้คำสั่งมาตรา 44 ของ คสช. ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ในลักษณะเรียนฟรีนั้น ถือเป็นโมเดลการปฏิรูปที่ไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องรอกฎหมาย ก็ย่อมทำได้ด้วยอำนาจเต็มของ คสช. และอยากให้ คสช.ใช้โมเดลนี้เร่งการปฏิรูปในด้านอื่นๆ เช่น การปฏิรูปตำรวจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นมากที่สุด ไม่ต้องรอร่างรัฐธรรมนูญผ่าน เพราะในตัวร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนเนื้อหาการปฏิรูปไว้ชัดเจนแต่อย่างใด หรือแม้แต่กรอบข้อเสนอของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เตรียมเสนอให้ใช้สูตร 70:30 หรือการแต่งตั้งโยกย้ายตามลำดับอาวุโส ห้ามข้ามหัว เว้นแต่มีเหตุสมควรนั้น เป็นแค่เสี้ยวส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้น ยังไปไม่ถึงการกระจายอำนาจ การสร้างธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบตำรวจ

นายสุริยะใส กล่าวว่า สปท.เองก็ต้องระมัดระวัง อย่าทำให้สังคมเข้าใจผิด หรือหลงเชื่อไปว่านี่คือการปฏิรูปตำรวจ เพราะประชาชนคาดหวังมากกว่านั้น ที่สำคัญกระแสปฏิรูปตำรวจที่มีความต่อเนื่องกว่าเรื่องอื่นเพราะประชาชนอยากให้ปฏิรูปตำรวจเร่งด่วนก่อนทุกเรื่อง และที่ผ่านมามีความพยายามของคนที่ไม่อยากปฏิรูปออกมาบิดเบือน และสร้างวาทกรรมเทียมเพื่อกลบกระแสเป็นระยะๆ

"ในช่วงกว่า 2 เดือน ก่อนวันลงประชามติ หาก คสช.กล้าใช้มาตรา 44 ในทางที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางปฏิรูปที่ส่วนรวมได้ประโยชน์จริงๆ เหมือนโมเดลเรียนฟรี 15 ปี ก็ไม่ต้องกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านประชามติ เพราะประชาชนจะเห็นความตั้งใจจริงของ คสช. และเชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การปฏิรูปจริงอย่างที่ คสช. และ กรธ.พยายามอธิบาย"

"สุริยะใส" แนะ คสช.ใช้โมเดลเรียนฟรี 15 ปี เร่งปฏิรูปตำรวจ ระบุคำสั่ง ม.44 เรียนฟรี เป็นเครื่องยืนยันปฏิรูปทำได้โดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญ 19 มิ.ย. 2559 18:31 19 มิ.ย. 2559 19:31 ไทยรัฐ