วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
น้ำไขสันหลังโพรงพระสมองในหลวงเพิ่ม เปลี่ยนสายระบายน้ำช่องท้องผลน่าพอใจ

น้ำไขสันหลังโพรงพระสมองในหลวงเพิ่ม เปลี่ยนสายระบายน้ำช่องท้องผลน่าพอใจ

  • Share:

คณะแพทย์พบในหลวงทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังโพรงพระสมองเพิ่มมากกว่าปรกติ ถวายการแก้ไขเปลี่ยนสายระบายน้ำในช่องท้อง ผลน่าพอใจ-กล้ามเนื้อพระหทัยดีขึ้น...

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 29 ความว่า วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าการถวายการตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง มากกว่าปรกติ หลังจากได้ถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 พบว่าทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองเพิ่มมากกว่าปรกติ คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายการเปลี่ยนสายระบายน้ำในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) โดยไม่ต้องใช้ยาสลบ เมื่อเย็นวานนี้ ผลเป็นที่น่าพอใจ

อนึ่ง การถวายตรวจติดตามพระอาการของพระหทัยหลังถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 พบว่าคลื่นหัวใจ (Electrocardiography) และการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยดีขึ้น จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้