วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ช.ฟันอาญา 'สุพจน์' อดีตนายก อบจ.ปทุมฯ โทษหนักถึงคุกตลอดชีวิต

ป.ป.ช.ฟันอาญา 'สุพจน์' อดีตนายก อบจ.ปทุมฯ โทษหนักถึงคุกตลอดชีวิต

  • Share:

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญา "สุพจน์ ชัยสดมภ์" อดีตนายก อบจ.ปทุมฯ พร้อมปลัด อบจ.-หน.ส่วนแผนงานฯ มีโทษจำคุกตลอดชีวิต พร้อมฟันความผิดทุจริตผู้บริหารท้องถิ่นอื้อ รวม 18 จังหวัด 23 คดี

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เอกสารสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีความคืบหน้าในกรณีกล่าวหา นายพิชิต หรือสุพจน์ ชัยสดมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นางสิริณัฏฐ์ หรือ สุจรรยา จตุรพรชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนางกัญณัฏฐ์ หรือศุภกาญจน์ แสงพงศานนท์ หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่า อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บนที่ดินของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายพิชิต มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (1) และมาตรา 157 (2) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 

ส่วน นางสิริณัฏฐ์ และนางกัญณัฏฐ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งกรณีดังกล่าวทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว โดยในมาตรา 151 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท ส่วนมาตรา 157 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น ป.ป.ช. ยังมีการชี้มูลความผิดในคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่รวม 18 จังหวัด จำนวน 23 คดี อาทิ กรณีกล่าวหา นายระวี รุ่งเรือง นายก อบต.หนองขนาน จ.เพชรบุรี ว่าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินแนวป้องกันชายฝั่งลงล้ำคลองโตนดน้อยและทะเล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และมาตรา 162, กรณีกล่าวหา นายพิเดช สุนันตา นายก อบต.เมืองยาว จ.ลำปาง ว่าเบียดบังเงินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว มีมูลความผิดทางวินัย ตามมาตรา 92 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 151 และ 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

และกรณีกล่าวหา พ.ท.ปริวรรต อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรี ต.ปากแพรก จ.นครศรีธรรมราช ว่าสั่งการให้จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ รวม 8 โครงการโดยวิธีพิเศษ โดยมิชอบ มีมูลความผิดตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และมีมูลความผิดทางอาญามาตรา 151 และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้