วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' เผย ปชช.กังวล กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง

"ซูเปอร์โพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่ ไม่สบายใจต่อกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง หวั่นหลังเลือกตั้งพฤติกรรมเดิม นักการเมืองกลับมามาสร้างปัญหาให้ประเทศอีก เชื่อ ทหารสกัดนักการเมืองเลวได้

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 59 นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องความสบายใจ และไม่สบายใจของสาธารณชน ต่อกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ โดยศึกษาตัวอย่างทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 1,295 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10-17 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.7 ไม่สบายใจต่อกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองขณะนี้ ขณะที่ร้อยละ 37.3 รู้สึกสบายใจ ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.2 กังวลว่าหลังการเลือกตั้ง พฤติกรรมปัญหาเดิมๆ ของนักการเมืองจะกลับมาสร้างปัญหาให้ประเทศชาติอีก ในขณะที่ร้อยละ 22.8 คิดว่าปัญหาเดิมๆ ของนักการเมืองไม่กลับมาอีกแล้ว

ทั้งนี้พบว่า เด็กเยาวชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 77.9 คิดว่าหลังการเลือกตั้ง ก็จะเห็นพฤติกรรมปัญหาเดิมๆ ของนักการเมืองกลับมาสร้างปัญหาให้ประเทศชาติอีก และเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า กลุ่มผู้ใหญ่ร้อยละ 76.7 ที่กังวลว่า พฤติกรรมปัญหาเดิมๆ ของนักการเมืองจะกลับมาหลังเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า แล้วใครที่สมควรได้รับความวางใจช่วยสกัด ป้องกันปัญหานักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามาปกครองประเทศ ผลสำรวจพบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 53.9 ระบุเป็น ทหาร รองลงมาคือร้อยละ 45.5 ระบุเป็น ประชาชน  อันดับสามได้แก่ ร้อยละ 26.7 ระบุเป็น กระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 17.9 ระบุเป็น กรรมการการเลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 14.4 ระบุเป็นพรรคการเมือง

"ซูเปอร์โพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่ ไม่สบายใจต่อกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง หวั่นหลังเลือกตั้งพฤติกรรมเดิม นักการเมืองกลับมามาสร้างปัญหาให้ประเทศอีก เชื่อ ทหารสกัดนักการเมืองเลวได้ 18 มิ.ย. 2559 16:16 18 มิ.ย. 2559 18:32 ไทยรัฐ