วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆบอกนายกรัฐมนตรี 19/06/59

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้ง รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

เมืองไทยสีเขียว

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

หนูอยากให้โรงเรียนทุกแห่งและทุกชุมชน ประกวดโครงการโรงเรียนและชุมชนสีเขียวทั่วประเทศ เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองสีเขียวค่ะ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.ปนัสยา สะอาดวงศ์ ร.ร.วัดหนองปาตอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

ถนนปลอดภัย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ในหมู่บ้านของผมมีการวางท่อเพื่อให้น้ำในหมู่บ้านไหลลงเขื่อน แต่ขุดมาหลายเดือน ไม่กลบเสียที ทำให้เกิดอันตรายต่อรถที่ขับไปมาครับ จึงอยากให้มากลบให้เรียบร้อยโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ช.ศิรสิทธิ์ มีดา ร.ร.บ้านหุบกระพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

เรียนฟรีมีคุณภาพ

กราบเรียน ฯพณฯ นายก-รัฐมนตรี

ผมอยากให้รัฐบาลจัดการศึกษาให้เด็กไทยได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพครับ.

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายนิพนธ์ สำแดงเดช ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

18 มิ.ย. 2559 14:49 18 มิ.ย. 2559 14:49 ไทยรัฐ