วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.1 สั่งกรมที่ดินเปิดแจ้งเอกสารสิทธิ แก้ปัญหารุกที่ดินทั่วปท.

"บิ๊กป๊อก" จี้เร่งแก้สารพัดปัญหารุกที่ เอกสารสิทธิ กรมที่ดินสั่งเปิดรับแจ้งข้อมูลออกเอกสารสิทธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มอบหมายให้กรมที่ดินเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนหรือมิชอบด้วยกฎหมาย และปัญหาประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน ให้แก้ไขปัญหาในทุกมิติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมากรมที่ดินได้ปรับปรุงการบริหารจัดการ พัฒนางานบริการและบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นย้ำให้บุคลากรของกรมที่ดินมีการให้บริการที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินงานทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

นายชยพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อน การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบซึ่งประชาชนมีความประสงค์ หรือต้องการแจ้งข้อมูลให้กรมที่ดินเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินจึงได้สั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยกทุกแห่งทั่วประเทศ เปิดรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจากประชาชน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วจะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า การออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร พร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้แจ้งข้อมูลและกรมที่ดินทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานสากลเพื่อคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย

"บิ๊กป๊อก" จี้เร่งแก้สารพัดปัญหารุกที่ เอกสารสิทธิ กรมที่ดินสั่งเปิดรับแจ้งข้อมูลออกเอกสารสิทธิ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ 18 มิ.ย. 2559 14:20 18 มิ.ย. 2559 15:16 ไทยรัฐ