วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 19/06/59

ตะลุยโลกใบใหญ่ ประจำสัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆไปตะลุย “พิพิธบางลำพู” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภารกิจหน้าที่ของกรมธนารักษ์ และจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 10.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์

อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 อาคาร อาคารแรก เป็นอาคารปูน 2 ชั้นที่ปรับปรุงมาจากอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช จัดแสดงภารกิจของกรมธนารักษ์ ส่วนอีกอาคารเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น จัดแสดงวิถีชีวิตของชุมชนบางลำพู

“พี่ม้ามังกร” ขอพาไปชมส่วนภารกิจของกรมธนารักษ์ก่อนนะครับ โดยจะผ่านชั้นล่างซึ่งเป็นแผนกต้อนรับ เพื่อขึ้นไปชมนิทรรศการที่ชั้น 2 ของอาคาร เมื่อขึ้นไปถึงชั้นบน ห้องแรก น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจสำคัญของกรมธนารักษ์ ได้แก่ 1. ภารกิจการผลิตเหรียญกษาปณ์ โดยเหรียญกษาปณ์ก็คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรายย่อย สำหรับเหรียญกษาปณ์ชุดแรกที่ผลิตออกใช้คือ เหรียญตราพระมหามงกุฎช้างในวงจักร 2. ภารกิจการบริหารเงินตรา 3.ภารกิจการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์ที่เกี่ยวเนื่องในพระมหากษัตริย์ รวมถึงเครื่องประกอบยศ ตำแหน่งและทรัพย์สินอื่นๆ 4.ภารกิจการบริหารที่ราชพัสดุ 5.ภารกิจการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ถัดมาจะเป็นห้องที่แสดงอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งการนำเหรียญกษาปณ์ไปใช้ในปัจจุบัน เช่น เครื่องจำหน่ายตั๋วเดินทาง เครื่องจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม เครื่องเล่น ตู้เกม เป็นต้น

จากนั้นเราจะเดินเข้าสู่ทางเชื่อมจากอาคารปูนเข้าสู่อาคารเรือนไม้ เพื่อเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชุมชนของชาวบางลำพู โดยห้องแรกจะเป็นภาพยนตร์สั้น เรื่อง “สีสันบางลำพู” ซึ่งเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางลำพูในอดีต แหล่งท่องเที่ยว ย่านอาหารอร่อย โดยจะมีการจำลองสถานที่ชื่อดังในอดีต อาทิ โรงภาพยนตร์บุศยพรรณ โรงลิเกหอมหวน ร้านกาแฟนันทิยาในบรรยากาศสมัยก่อน ร้านแก้วฟ้าซึ่งเป็นร้านรองเท้าสั่งตัดในอดีต ห้างตั้งฮั่วเส็งแหล่งรวมอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยและงานฝีมือที่มีชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการจำลองรถรางในอดีตให้น้องๆได้ทดลองขึ้น เหมือนได้ย้อนกลับไปในสมัยก่อน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมาก

ห้องถัดมาเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในย่านลางลำพู อาทิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 9 และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 19 นอกจากนี้ ยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆอีก อาทิ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ผู้สืบสานคีตศิลป์ไทย, นายเล็ก นานา ราชาที่ดินกรุงเทพฯ, นายสุรินทร์ ลอประยูร ช่างทองคนสุดท้ายแห่งตรอกสุเหร่า, นายสุบิน จันทรอุมา นักกีฬาตะกร้อเสื้อสามารถคนแรกของประเทศไทย เป็นต้น และห้องสุดท้ายน้องๆจะได้กราบนมัสการขอพร พระพุทธบางลำพูประชานาถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่พึ่งของชาวบางลำพูด้วยครับ.

18 มิ.ย. 2559 10:56 18 มิ.ย. 2559 10:56 ไทยรัฐ