วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ปิยะสกล" รับข้อเสนอปฏิรูป รพช.

(ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร)

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ รร.เซ็นทราศูนย์ราชการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งมี ผอ.รพช.ทั่วประเทศเข้าร่วม โดยคณะกรรมการปฏิรูป รพช.ได้มีข้อเสนอต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข 4 ด้าน คือ 1.การปฏิรูประบบบริการ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพ 2. ปฏิรูประบบกำลังคน ให้คนทำงานมีความสุข โดยอยากให้มีการพิจารณาเรื่องของการกระจายอำนาจ 3.ปฏิรูประบบการเงินการคลัง ควรมีการแก้ระเบียบเรื่องการนำเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น และ 4.การปฏิรูประบบโครงสร้าง สธ. โดยกระจาย ทั้งนี้ ศ.นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ตนรับทุกแนวคิดที่มีการนำเสนอ เพราะคนที่ปฏิบัติงานจะทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขของตัวเองดี แต่ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้งว่าสิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน จะวางระบบแล้วทำเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้ ดังนั้นต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของพื้นที่ สิ่งสำคัญคือบุคลากรในระบบต้องมีความสามัคคีกัน อย่าแบ่งแยกว่าเป็นพวกเขา พวกเรา.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ รร.เซ็นทราศูนย์ราชการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งมี ผอ.รพช.ทั่วประเทศเข้าร่วม โดยคณะกรรมการปฏิรูป รพช.ได้มีข้อเสนอต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข 4 ด้าน 18 มิ.ย. 2559 04:55 18 มิ.ย. 2559 04:56 ไทยรัฐ