วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ชูส่งเสริม "สิทธิสตรี-เด็ก" ในเวทีอาเซียน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในอาเซียนสู่การปฏิบัติว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ พม.เป็นหน่วยประสานหลักของประชาคม สังคมและวัฒนธรรม อาเซียน และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก หรือ ACWC ซึ่งเป็นกลไกสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสตรีและเด็กในอาเซียน ซึ่งคณะกรรมาธิการ ACWC ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้แทนประเทศละ 2 คน ประกอบด้วยผู้แทนด้านสิทธิเด็ก 1 คน และด้านสิทธิสตรี 1 คน รวม 20 คน เข้าร่วม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รมว.พม.กล่าวต่อว่า ในส่วนของประเทศไทยมีผู้แทนด้านสิทธิสตรี คือ นางกานดา วัชราภัย อดีตรองปลัด พม. และผู้แทนด้านสิทธิเด็ก คือ นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งนี้ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ ACWC เป็นบุคคลสำคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ การทำให้สตรีและเด็กในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยทั่วถึงและถ้วนหน้า.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในอาเซียนสู่การปฏิบัติ 18 มิ.ย. 2559 04:39 18 มิ.ย. 2559 04:42 ไทยรัฐ