วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐปลดทุกข์เกษตรกรยิ้มออกมีที่ทำกิน 4 แสนไร่

รัฐปลดทุกข์เกษตรกรยิ้มออกมีที่ทำกิน 4 แสนไร่

  • Share:

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นปัญหาที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายว่าภายในปี 60 จะจัดสรรที่ดินทำกินให้กับกลุ่มเป้าหมายใน 62 พื้นที่ 46 จังหวัด รวมพื้นที่ 427,021 ไร่ โดยการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถือว่าเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สามารถดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 118,994ไร่ใน 17 พื้นที่ 12 จังหวัด เหลือพื้นที่ต้องมีการจัดสรรอีก 308,027 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ที่จะจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายมีพื้นที่หลายประเภท เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดิน สปก. ที่ราชพัสดุ ป่าชายเลน หรือที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถครอบครองที่ดินเพื่อทำกินแต่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินประเภทต่างๆที่จะนำมาจัดสรรอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐหลายหน่วย ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆไปหารือถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ และนำมารายงานให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้นำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาในรายละเอียดแล้ว และเตรียมที่จะนำเสนอในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารที่ดินแห่งชาติให้กับที่ประชุม คทช.พิจารณา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้