วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมบัญชีกลางยกระดับชีวิตข้าราชการ ใจดีให้ค่ารักษาฟันเพิ่ม

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข ในส่วนค่าบริการทางทันตกรรม ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวแล้ว ยังช่วยให้เข้าถึงการรับบริการทางทันตกรรมได้มากขึ้น โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดรายการอัตรา และเงื่อนไขการเบิกจ่ายอัตราค่าบริการทางทันตกรรมฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการ ประกอบด้วย 1.เพิ่มรายการค่าบริการ 11 รายการ 2.ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ 46 รายการ โดยรายการและอัตราค่าบริการทางทันตกรรมใหม่ ที่ให้เบิก ได้แก่ ถอนฟันน้ำนม/ฟันแท้ เดิมซี่ละ 170 บาท เพิ่มเป็น 200 บาท ผ่าตัดฟันคุดหรือฟันฝังโดยกรอกระดูกและฟัน เดิมซี่ละ 600 บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท ผ่าตัดและอุดปลายรากฟันหลัง เดิมซี่ละ 860 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,480 บาท อุดฟันชั่วคราว เดิมซี่ละ 200 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 240 บาท ขูดหินน้ำลายทั้งขากรรไกร (บนหรือล่าง) ครึ่งปากเดิมไม่มี ปรับเป็น 140 บาท เป็นต้น

“กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุขใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ปรับปรุงค่าบริการและเพิ่มรายการเกี่ยวกับทันตกรรม ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นรายการที่มีการใช้บริการจำนวนมาก และมีความจำเป็นในการรักษา ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 410 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2558 ใช้งบประมาณในด้านทันตกรรมราว 1,170 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.76% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด”.

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข ในส่วนค่าบริการทางทันตกรรม ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์ เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ... 18 มิ.ย. 2559 03:00 18 มิ.ย. 2559 03:00 ไทยรัฐ