วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดประกวด ผ้าทอพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติ 'ราชินี'

จัดมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติ 'ราชินี' ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค.นี้ ที่ วชช.อุทัยธานี เพื่อสืบสานผ้าทอพื้นเมือง ในงานมีการจัดประกวดผ้าทอพื้นเมือง ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วชช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีท่าน ผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมประชุมด้วย ว่า การจัดงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักราชเลขาธิการและจังหวัดอุทัยธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2259 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญและสืบสานผ้าทอพื้นเมืองของไทย โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค.นี้ ที่ วชช.อุทัยธานี

ในงานจะมีการจัดประกวดผ้าทอพื้นเมือง แบ่งเป็นผ้าจกทอมือ ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี ถือเป็นการประกวดครั้งแรกที่รวมผ้าจกของ 4 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไท-ยวน ลาวครั่ง ไทพวน และไทลื้อ ผู้ชนะการประกวด รางวัลที่ 1 จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ที่มีความประสงค์จะส่งเข้าร่วมประกวดสามารถนำผ้ามาส่งด้วยตนเองได้ใน วันที่ 8-9  ก.ค.นี้ ที่ วชช.อุทัยธานี ซึ่งเป็นวันตัดสินผลงาน แต่จะต้องแสดงความจำนง หรือสมัครเพื่อส่งผ้าเข้าร่วมประกวดเข้ามาก่อน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bcca.go.th ,www.uthaicc.ac.th , www.qsds.go.th        

จัดมหกรรมผ้าทอพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติ 'ราชินี' ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ค.นี้ ที่ วชช.อุทัยธานี เพื่อสืบสานผ้าทอพื้นเมือง ในงานมีการจัดประกวดผ้าทอพื้นเมือง ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ... 18 มิ.ย. 2559 02:59 18 มิ.ย. 2559 04:47 ไทยรัฐ