วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.-พม. จับมือร่วมแก้ปัญหาภูทับเบิก ตามแผนยุทธการ 3-8-8

มท.1 จี้เร่งแก้ปัญหาภูทับเบิก สั่งโยธาฯ ดูแลความปลอดภัยรีสอร์ต เข้ม ห้ามรุกพื้นที่ป่าเด็ดขาด จ่อ ชง ครม.แผนแม่บท

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ร่วมกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ตามยุทธการ 3-8-8 คือ ร่วมกัน 3 หน่วยงาน 8 ยุทธศาสตร์ ดำเนินการภายใน 8 เดือน

โดย พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า เราต้องการให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดการบูรณาการที่ดี สำหรับปัญหาในพื้นที่ทั้งเรื่องคน เรื่องป่าไม้ ขอให้ดำเนินการไปตามกรอบของกฎหมาย และเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดร่วมกัน และเรื่องสำคัญที่มีความห่วงใยคือ ความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้าง รีสอร์ต ที่พักอาศัยต่างๆ ซึ่งมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ดูแลความปลอดภัย รวมทั้งจะต้องไม่ให้มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ได้จัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก ประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังนี้ แผนการบริหารและการจัดการพื้นที่ภูทับเบิก พื้นที่ผ่อนปรนเพื่อการค้า พื้นที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน พื้นที่ป่า และพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาให้มีความครอบคลุมทุกมิติ โดยจะนำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งนี้ ไปปรับปรุงแผนแม่บทก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก

มท.1 จี้เร่งแก้ปัญหาภูทับเบิก สั่งโยธาฯ ดูแลความปลอดภัยรีสอร์ต เข้ม ห้ามรุกพื้นที่ป่าเด็ดขาด จ่อ ชง ครม.แผนแม่บท 17 มิ.ย. 2559 19:46 17 มิ.ย. 2559 20:54 ไทยรัฐ