วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหว่าน ช่วยลดโรคถอดฝักดาบ

เกษตร จ.พะเยา แนะชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองควรแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหว่าน ช่วยลดการเกิดโรคถอดฝักดาบ แต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะมีการคลุกสารเคมีป้องกันเชื้อรามาก่อน

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ เกษตรกรจะทำแปลงกล้า ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวตามสูตรแล้วแต่พื้นที่ เช่น แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ำ 3 คืน บก 2 คืน หรือ น้ำ 2 บก 1 เป็นต้น จากนั้นให้ยกมาแช่ในน้ำเชื้อราไตรโคเดอร์มาครึ่งชั่วโมง ในอัตราเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร เป็นการฆ่าเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ลดการเกิดโรคถอดฝักดาบ (หลาว)

อย่างไรก็ตาม หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่มาจากกลุ่ม หรือบริษัทที่คลุกสารเคมีมาก่อน ไม่ควรแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพราะสารเคมีจะไปทำลายเชื้อราไตรโคเดอร์มา กรณีนี้แนะนำให้เกษตรกรหว่านกล้าไปก่อนจนกล้าสูง 10–15 เซนติเมตร แล้วค่อยใช้เชื้อราโตรโคเดอร์มาฉีดพ่น ในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร

นอกจากนั้น สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นแปลงข้าวในทุกระยะของการเจริญเติบโต หากใช้ป้องกันอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100–200 ลิตร แต่ถ้าใช้เป็นการกำจัดโรค แล้วแต่ความรุนแรงของการเกิดโรค อัตราการใช้อาจเป็น 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20–50 ลิตร อัตราการใช้ดังกล่าวเป็นเชื้อสด ถ้าเป็นเชื้อสำเร็จรูปให้ดูตามอัตราการใช้ข้างบรรจุภัณฑ์

นายอุดมศักดิ์ กล่าวเตือนว่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ไปฆ่า หรือทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเท่านั้น ไม่สามารถฆ่าแมลง หรือเชื้อสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดโรคได้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โทร. 054-887-050-1 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านทุกวันเวลาราชการ

เกษตร จ.พะเยา แนะชาวนานำเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เองควรแช่เชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหว่าน ช่วยลดการเกิดโรคถอดฝักดาบ แต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะมีการคลุกสารเคมีป้องกันเชื้อรามาก่อน 17 มิ.ย. 2559 18:03 17 มิ.ย. 2559 22:51 ไทยรัฐ