วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกจ.ออกระเบียบใหม่ ให้นายจ้างนำเข้าต่างด้าว 4 สัญชาติ

กกจ.ออกระเบียบใหม่ ให้นายจ้างนำเข้าต่างด้าว 4 สัญชาติ

  • Share:

กกจ. ให้นายจ้างนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูก ก.ม.ได้ 4 สัญชาติ ทำงานใน 24 กิจการ ชี้ กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายจ้างที่มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ลงนามในระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าวทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว ซึ่งอนุญาตให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อมาทำงานรับใช้ในบ้าน อีกทั้งสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถทำงานในตำแหน่งกรรมกรได้อีก ใน 24 กิจการ ประกอบด้วย

ประมง/เกษตร และปศุสัตว์/ก่อสร้าง/ต่อเนื่องการเกษตร/ต่อเนื่องปศุสัตว์/รีไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ คัดแยกของเก่า/ทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน/ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ/ผลิตหรือจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม/ผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน/ผลิต หรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/แปรรูปหิน/ผลิต หรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนรองเท้า /ผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเคมี ผลิตปุ๋ย ของเล่นเด็ก/ ผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ/ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และยานยนต์/ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ คลังสินค้า/อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด/สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส เชื้อเพลิง/สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล/ กิจการให้บริการต่างๆ ยกเว้นกิจการรับเหมาแรงงาน และแปรรูปสัตว์น้ำ 

นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนสัญชาติเวียดนาม อนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งกรรมกร อีก 2 กิจการ คือ กิจการก่อสร้าง และประมงทะเล ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตาม MOU จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้นเงื่อนไข 4 กรณี คือ นายจ้างตาย นายจ้างเลิกกิจการ นายจ้างกระทำทารุณกรรม และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบนายจ้าง สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หากถูกจับได้จะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน ส่วนแรงงานต่างด้าวจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

ทั้งนี้ ในปี 2559 ข้อมูลเดือน พ.ค. มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) มีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 323,270 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน 155,835 คน สัญชาติลาว จำนวน 33,899 คน และสัญชาติกัมพูชา จำนวน 133,536 คน โดยส่วนใหญ่ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. การให้บริการต่างๆ 2. กิจการก่อสร้าง 3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร 4. ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป 5. ต่อเนื่องประมงทะเล สำหรับนายจ้าง หรือสถานประกอบการที่สนใจนำเข้าแรงงานตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรือโทร. สายด่วนกรมการจัดหางาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้