วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 18/06/59

โดย ซี.12

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มใหม่ และให้รับโอน พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี ตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2559....

ราชบัณฑิตยสภา ได้ ราชบัณฑิต ใหม่อีก 2 รายได้แก่ ศาสตราจารย์ไผทชิต เอกจริยกร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป....

กระทรวงการต่างประเทศมีการแต่งตั้ง นักบริหารระดับต้น ในตำแหน่ง กงสุลใหญ่ 2 รายประกอบด้วย อุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมนครโฮจิมินห์และจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เถื่อเทียนเว้ ดานัง กว๋างนาม กว๋างหงาย บิ่งดิ่ง ฟู้เอียน คั้งหว่า นิงถ่วน บิ่งถ่วน ด่งนาย บ่าเหรียะหวุงเต่า บิ่ญเซือง ล็องอาน เตี่ยนซาง เบ๊นแจ หวิงล็อง จ่าวิง เกิ่นเทอ เหิ่วซาง บากเลียว และก่าเมา....

อีกราย ไพฑูรย์ สงค์แก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐกลันตัน และรัฐตรังกานู สัญญาบัตรตราตั้ง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 ทั้งสองราย....

เคยเขียนล่วงหน้าไว้ไม่น้อยกว่า 2 หนว่าเมื่อจู่ๆ มีคำสั่งย้าย วิทยา สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่มีการตั้งใครมาแทน ว่าให้จับตาผู้มีอำนาจว่าจะเอาใครมาคุมกรมนี้พร้อมกับชี้เล่นๆ ว่าคงจะเป็น ปฏิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพราะนามสกุลเข้าสเปกผู้มีอำนาจในบ้านเมืองแล้วก็มีการเหนียมไปเหนียมมาจนเวลาราชการของ รองปฏิคม เหลืออีกเพียง 3 เดือน 15 วัน ก็ตัดสินใจว่า อายเป็นอาย ขอตั้งให้เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลหน่อยเถอะ ว่าแล้วก็ดำเนินการไปโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงที่ทางราชการพึงได้รับ ป่วยการที่จะเอ่ยถึงหลักธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งเพราะเรื่องตั้ง ตำรวจ หนักหนาสาหัสกว่านี้ยังรับอยู่เอาอยู่เลยสำมะหาอะไรกับ อธิบดีคุก....

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่างๆ มี สัญชัย เกตุวรชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน ศิริพร เหลืองนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง....

เรื่องของการทำงานในหน้าที่อย่าง จิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานในการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายของโครงการจำนำข้าว แล้วถูก นักการเมือง ฟ้องแก้เกี้ยวก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่น่ากลัวเพราะผลออกมาทันตาเห็นแล้วว่าศาลสั่ง ไม่รับฟ้อง....

ทัศนียา ลัธธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้คำชี้แจงเรื่องหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่เปิด หลักสูตร วธอ. มาถึงรุ่นที่ 3 แล้วว่า ผู้จัดการฝึกอบรมเป็นหน่วยงานอิสระมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ กระทรวงอุตสาหกรรมมิได้เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแต่อย่างใด....

“ซี.12”

17 มิ.ย. 2559 15:09 17 มิ.ย. 2559 15:09 ไทยรัฐ