วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวสวนยางพัทลุง หันปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้กว่าแสนบาท

เกษตรกรยางพารา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พลิกวิกฤติปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ปีละกว่าแสนบาท ส่งออกตลาดปีละกว่า 600 ตัน เผย ลงทุนน้อยได้ผลกำไรเยอะ...

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 นางกัญญา สุภาพ อายุ 29 ปี ชาว ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง กล่าวว่า ตนปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการทำสวนยางพาราที่เป็นอาชีพหลัก เนื่องจากพื้นที่ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม เป็นที่ลาดชันแนวเชิงเขา ไม่อุ้มน้ำ ทำให้ขมิ้นมีคุณภาพ เริ่มปลูกขมิ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ในพื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่เศษ การปลูกขมิ้นนั้นไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ดูแลง่าย ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี ใช้เวลาปลูกเพียง 6 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้ ซึ่งพื้นที่ 1 ไร่ สามารถขายขมิ้นไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท ในขณะที่ลงทุนไร่ละไม่เกิน 7,000 บาท ด้านตลาดไม่มีปัญหา เพราะมีพ่อค้าแม่ค้า ทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อถึงแปลงปลูก ส่วนราคาการซื้อขายขึ้นอยู่กับขนาดของขมิ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท

ด้าน นายไพรวัลย์ ชูใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขมิ้นเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของอำเภอป่าพะยอม ขณะนี้ ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอมมีเกษตรกรปลูกขมิ้นประมาณ 380 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 280 ไร่ โดยในปีที่ผ่านมามีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 600 ตัน โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอป่าพะยอม ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ขณะนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงได้จัดโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกขมิ้นรวมตัวเพื่อแปรรูปผลผลิต เช่น แปรรูปเป็นขมิ้นผง หรือแปรรูปในรูปแบบของแคปซูล ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม

เกษตรกรยางพารา ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พลิกวิกฤติปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ปีละกว่าแสนบาท ส่งออกตลาดปีละกว่า 600 ตัน เผย ลงทุนน้อยได้ผลกำไรเยอะ... 17 มิ.ย. 2559 14:40 17 มิ.ย. 2559 19:38 ไทยรัฐ