วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบซูจีคิดถึงประชาธิปไตย

ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 มิถุนายนนี้ จะมีบุคคลสำคัญระดับโลกเดินทางมาเยือนไทยเป็นเวลา 3 วัน นั่นก็คืออองซาน ซูจี ผู้มีตำแหน่งทางการเป็นที่ปรึกษาของรัฐ และรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของพม่า แต่คนไทยมักจะรู้จักในฐานะ “วีรสตรีประชาธิปไตย” ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก ผู้พิชิตรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพอันทรงเกียรติ ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ยืนหยัดต่อสู้จนชนะกองทัพ

ซูจีเคยเดินทางเยือนประเทศไทย ครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2555 ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน แต่คราวนี้มาในฐานะผู้นำรัฐบาลตัวจริง จึงน่าจะมีวาระต่างๆมากมายที่จะปรึกษาและเจรจากับรัฐบาลไทย ปัญหาสำคัญคือแรงงานพม่าในไทย ซึ่งประมาณว่ามีอยู่ราว 2–3 ล้าน แต่จดทะเบียนถูกต้องเพียง 1.5 ล้านคน และปัญหาผู้ลี้ภัยพม่าในไทย 120,000 คน ที่อพยพหนีการสู้รบ

เนื่องจากพม่าเพิ่งจะเปิดประเทศเต็มตัวเป็นครั้งแรก หลังจากที่พรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยชนะเลือกตั้ง และได้เป็นรัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี เศรษฐกิจก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญในการเจรจา เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้า รวมทั้งการสานต่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกันระหว่างไทย พม่า และญี่ปุ่น

ไทยกับพม่ามีพรมแดนติดต่อกันยาวกว่า 2,400 กม. จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ ทั้งในฐานะคู่รักและคู่แค้น แต่หลังจากพม่าได้รับเอกราช เมื่อปี 2491 จากการต่อสู้ ซึ่งมีนายพลอองซาน บิดาของซูจีเป็นผู้นำ รัฐบาลพม่าซึ่งมาจากเลือกตั้ง มีสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองพุทธเหมือนกัน จึงมีความสัมพันธ์อันดีทั้งด้านอาณาจักรและศาสนจักร

สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ห่างเหินกันเป็นเวลานาน หลังรัฐประหารเมื่อปี 2505 พม่าถูกปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการกว่า 5 ทศวรรษ แม้ในระยะหลังต่างก็เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ด้วยกัน หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ซูจีเลือกเดินทางเยือนลาวเป็นประเทศแรก ในฐานะประธานอาเซียนในขณะนี้ และเลือกเยือนไทยเป็นประเทศที่สอง

จึงหวังว่าการเดินทางเยือนไทยของซูจี ซึ่งเป็นบุคคลที่คนไทยยอมรับนับถือ เอาใจช่วย สนับสนุน และสดุดีในฐานะวีรสตรี นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จะทำให้ความสัมพันธ์สองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งระดับทวิภาคี คือความสัมพันธ์สองฝ่าย และความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค อันได้แก่ ประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์อันดีจะต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

อานิสงส์ของการเยือนไทยอีก อย่างหนึ่งของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพม่า จะช่วยเตือนคนไทยให้ระลึกอยู่เสมอว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติ เป็นระยะเปลี่ยนผ่านชั่วคราว ทุกคนมีภารกิจอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน คือ การนำประเทศกลับคืนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน.

17 มิ.ย. 2559 13:56 17 มิ.ย. 2559 13:57 ไทยรัฐ