วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรุงไทย แจ้งปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิ.ย. บางบริการใช้ไม่ได้ชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 00.00-05.00 น. เพื่อพัฒนา-เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้...

วันที่ 17 มิ.ย.59 มีรายงานจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารกำหนดปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 00.00-05.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ส่งผลให้ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการบางประเภท ได้แก่ KTB netbank KTB Corporate Online บริการชำระค่าสินค้า และบริการทุกช่องทาง KTB Tele Banking และ บริการ 765

ทั้งนี้ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก และลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center หมายเลข 0-2111-1111

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 00.00-05.00 น. เพื่อพัฒนา-เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภทได้... 17 มิ.ย. 2559 11:18 17 มิ.ย. 2559 12:16 ไทยรัฐ