วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้นรอบสอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พฐ.เข้าตรวจค้นสถานบริการนาตารี อาบอบนวดอีกครั้งเพื่อ หาหลักฐานดำเนินคดีกับเจ้าของและพวกที่กระทำผิดลักลอบค้า ประเวณีนำหญิงต่างด้าว อายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้า กาม โพยส่วย และส่วย สติกเกอร์ และยังมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจการต่อเติมอาคารผิดแบบ ลัก ลอบใช้น้ำประปาและไฟฟ้าอีกด้วย.

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พฐ.เข้าตรวจค้นสถานบริการนาตารี อาบอบนวดอีกครั้งเพื่อ หาหลักฐานดำเนินคดีกับเจ้าของและพวกที่กระทำผิดลักลอบค้า ประเวณีนำหญิงต่างด้าว 17 มิ.ย. 2559 07:35 17 มิ.ย. 2559 07:45 ไทยรัฐ